Jeugd- en Gezinsbescherming

Jeugd- en Gezinsbescherming staat voor de bescherming van jeugdigen in de knel en voor de versterking van de eigen kracht van het gezin. Zo zetten wij ons ervoor in dat jeugdigen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Jeugd- en Gezinsbescherming is een door de overheid gecertificeerde instelling.

Jeugd- en Gezinsbescherming voert de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. Deze maatregelen hebben een wettelijk verplichtend karakter en vindt plaats op verzoek van de Rechterlijke macht, de Raad voor de Kinderbescherming, de Officier van Justitie of de directie van een justitiële inrichting. Verder voert Jeugd- en Gezinsbescherming de preventieve jeugdbescherming (begeleiding in vrijwillig kader) uit.

 

Ben je cliënt bij ons en heb je vragen?

Je kunt ons op werkdagen bereiken via telefoon 058 - 233 37 77.
Klik hier voor het adres en de openingstijden.Bekijk hier een korte impressie van ons werk

 

Deze film is gemaakt door De Jeugd- & Gezinsbeschermers

www.dejeugdengezinsbeschermers.nl

 

Deze animatie is gemaakt door Jeugdbescherming West

www.jeugbeschermingwest.nl

Deze animatie is gemaakt door Jeugdbescherming West
www.jeugbeschermingwest.nl

 

 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl