Begeleiding in vrijwillig kader

Begeleiding in vrijwillig kader (preventief justitieel) is een kortdurende interventie, uitgevoerd door een het regio gebonden SAVE-team van Jeugd- en Gezinsbescherming.

De werkwijze wordt ingezet in situaties waarin lokale teams behoefte hebben aan een tijdelijke aanvulling op hun expertise om daarmee jeugdige en/of ouders voldoende snel en stabiel tot gedragsverandering te brengen en daarmee herstel van veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige te borgen. Als de begeleiding tijdig wordt ingezet krijgen jeugdigen en gezinnen de maximale kans om gedwongen hulp te voorkomen en wordt onnodige verslechtering van de problematiek voorkomen.

De begeleiding is doortastend en gefocust op het samen herstellen van veiligheid en een gezond ontwikkelingsklimaat. Dit is een combinatie van duidelijk kaders stellen en progressiegericht werken.undefined

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl