Downloads

Onder alle mappen in pdf-formaat.
Deze kunt u bekijken met Foxit Reader.
Dit gratis programma kun je  hier downloaden.

Cliëntprofielen

Factsheet cliëntprofielen 2017

Rapport cliëntprofielen 2017

Factsheet clientprofielen 2016

Rapport clientprofielen 2016

Factsheet clientprofielen 2014 en 2015 

Rapport clientprofielen 2014 en 2015

 

Jeugd- en Gezinsbescherming

Ondertoezichtstelling? Wat kun je verwachten?

Ondertoezichtstelling? Wat kan je verwachten

Jij en de voogdij

U en de voogdij

Jeugdreclassering? Wat kun je verwachten

Jeugdreclassering? Wat kan je verwachten

Jeugdreclassering CRIEM

Jeugdreclassering Harde Kern Aanpak

SAVE  (voor medewerkers van Friese wijk- en gebiedsteams)

Handleiding SAVE-begeleiding

 

Veilig Thuis Friesland

Folder Veilig Thuis Friesland

Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling

Meldcode-app

Wat doet Veilig Huis bij een onderzoek vermoeden huiselijk geweld of kindermishandeling (ouders)

Wat doet Veilig Huis bij een onderzoek vermoeden huiselijk geweld van kindermisbruik (kinderen ouder dan 12 jaar)

Wat doet Veilig Huis bij een onderzoek vermoeden huiselijk geweld van kindermisbruik (kinderen tot 12 jaar)

Factsheet MDCK

Folder MDCK (Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling)

Smartflyer kindermishandeling voorkant

Smartflyer kindermishandeling achterkant

Smartflyer ouderenmishandeling voorkant

Smartflyer ouderenmishandeling achterkant

Smartflyer huiselijk geweld voorkant

Smartflyer huiselijk geweld achterkant

Wat is ouderenmishandeling

Signaleringslijst voor mishandeling

Financieel misbruik van ouderen

Wat als (mantel) zorg te veel is

Poster Veilig Thuis Friesland

Artikel over Veilig Thuis Friesland

 

Algemene mappen Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Klachten

Privacystatement

organogram

Brochure verschil Klacht- en Tuchtrecht

 

Expertisecentrum

Klachtenreglement

Leveringsvoorwaarden

 


Cliëntenraad

Brochure cliëntenraad


Jaarverslagen

Jaarverslag 2017 Klachtencommissie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarbericht 2016 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarverslag 2016 klachtencommissie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarbericht 2015 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarverslag 2015 klachtencommissie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarverslag 2015 klantenraad Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

 

Reglementen

Gedragscode

Klachtenregeling

Privacyreglement Regiecentrum Bescherming en Veiligheid [Landelijk vastgesteld voor gecertificeerde instellingen (GI)]

  

Pedagogische visie

Model

 

Regels beeld- en geluidsopnamen (deurklanten)

Regels voor maken van beeld- en geluidsopnamen

Verklaring voor het maken van beeld- en geluidsopnamen

 

Aanbod trainingen en scholingen

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten met kinderen en personen werken

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl