Jeugdbescherming

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.

Heeft de kinderrechter een ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel uitgesproken dan kan Regiecentrum Bescherming en Veiligheid worden ingeschakeld.

De jeugdbeschermers bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid werken vanuit het kantoor in Leeuwarden. Er wordt vooral gewerkt bij gezinnen thuis. Of er wordt afgesproken op een andere plek, bij voorkeur in jouw woonplaats.undefined

Jeugdbeschermers worden ingeschakeld op momenten dat het erop lijkt dat ouders, om welke reden dan ook, niet goed in staat zijn hun ouderlijke taken te vervullen. De hulpverlening wordt opgelegd, is dus zeker niet vrijblijvend, maar wel bedoeld om te helpen.

Ondertoezichtstelling (OTS)
De jeugdbeschermer komt dan bij het gezin thuis en werkt met het gezin aan verbetering. De jeugdbeschermer wordt ‘toegevoegd aan het gezag’ naast de ouders. Dit heet een ondertoezichtstelling. Afgekort OTS. Een OTS wordt opgelegd voor een bepaalde tijd. Meestal een jaar. Als het nodig is, kan de OTS verlengd worden. Als de situatie voldoende verbetert, wordt de OTS opgeheven. 

Voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS)
Soms gaat er wat tijd overheen voordat een ondertoezichtstelling uitgesproken wordt door de rechter. Bij problemen die plotseling opkomen of die opeens verergeren, is er een soort spoedvariant: de voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS). Een voorlopige ondertoezichtstelling duurt drie maanden. Deze tijd wordt benut om verder te onderzoeken wat er precies aan de hand is. Vaak wordt na de VOTS een OTS uitgesproken, maar niet altijd. 

Voogdij
Als een kind geen ouders of familie meer heeft, of als zij echt niet in staat zijn of worden geacht om goed genoeg voor het kind te zorgen, dan moet iemand anders dat doen, tenminste tot het kind 18 is. Een jeugdbeschermer van Regiecentrum kan dan optreden als voogd voor dit kind. Deze voogd regelt in grote lijnen de zaken, die anders de ouders zouden regelen rondom: wonen, schoolkeuze, gezondheid en ontwikkeling. De voogd zal zorgen dat het kind bij familie, bij een pleeggezin of in een leefgroep kan wonen, waar de dagelijkse zorg komt te liggen. De voogd heeft tot taak erop te letten dat het ook echt goed met het kind gaat.

Het uitgangspunt van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is, dat we gezinnen willen helpen om zelf hun situatie te verbeteren, op de manier die bij hun past. Dat werkt vaak het beste. Bij goede samenwerking blijkt vaak dat verdere (ingrijpende) maatregelen niet meer nodig zijn. Het gezin maakt zelf hiervoor samen met de jeugdbeschermer een plan. Het liefst betrekken we daar ook mensen bij die willen dat het goed gaat met het kind en de ouders, zoals familie, buren, vrienden, maar ook de juf of meester en andere professionals.

Folders
Wil je meer weten?
Vanaf deze site kun je onze folders over jeugdbescherming lezen en downloaden.

 

Deze animatie is gemaakt door Jeugdbescherming West
www.jeugdbeschermingwest.nl

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl