Jeugdreclassering

Jeugdreclassering wordt door de rechter opgelegd, zodat je kunt bewijzen dat je je wél goed kunt gedragen en iets van je leven wilt maken. Als jongere krijg je deze kans en je verdient daar hulp bij en als het nodig is controle. Dat biedt de jeugdreclassering van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Het verplichte karakter
Jeugdreclassering geldt voor een bepaalde periode. Die staat vast. Na afloop van de periode wordt bekeken of je je doelen gehaald hebt. Als je tussentijds een uitglijder maakt en in je foute gedrag vervalt, dan moet de jeugdreclasseerder dat aan justitie melden en dan volgt toch nog de straf.

undefinedWerkt jeugdreclassering?
Jeugdreclassering werkt alleen als jij zelf je gedrag verandert. De jeugdreclasseerder kan je helpen om je zelf te leren kennen en te zien hoe je je situatie kunt verbeteren. Duidelijker gezegd: je moet je dus houden aan de afspraken en aanwijzingen van de jeugdreclasseerder.

Reguliere Jeugdreclasseringsmaatregel
Normaal verloopt jeugdreclassering als volgt. Je krijgt als jongere een jeugdreclasseerder toegewezen. Die gaat jou begeleiden. Je maakt samen met de jeugdreclasseerder een plan. Soms worden daar ook je ouders bij betrokken of andere belangrijke mensen in je leven. Je bespreekt samen welke stappen je zult gaan zetten.

ITB-CRIEM is jeugdreclassering speciaal voor jongeren die meestal wel Nederlander zijn, maar die ouders hebben die afkomstig zijn uit een etnische minderheidsgroep. De behandeling is zoals bij het ‘standaardpakket’ maar met meer aandacht voor cultuurverschillen die van belang zijn.

ITB Harde Kern is een streng programma voor jongeren die ernstige delicten hebben gepleegd en/of die veelpleger zijn. Voor deze jongeren hebben we een programma waarin veel toezicht is. De jeugdreclasseerder controleert alles wat je doet en helpt je betere keuzes te maken.

Rechten
Je moet je als jongere aan de aanwijzingen houden, ook als je het niet eens bent met een aanwijzing. Je persoonlijke vrijheid is tijdelijk beperkt. Als het zo is dat de jeugdreclasseerder je niet netjes behandelt, dan heb je het recht een klacht in te dienen.

Folders
Wil je meer weten? Vanaf deze site kun je onze folders over jeugdreclassering lezen en downloaden.

Veranderingen in 2015
Je vindt hier per jeugdreclasseringsmaatregel een uitleg over de veranderingen in 2015.

Deze animatie is gemaakt door Jeugdbescherming West 
www.jeugdbeschermingwest.nl

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl