Klachten

Heeft u een klacht?

Ben je niet tevreden over de manier waarop de medewerker van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid met je omgaat? Praat hier dan eerst over met hem en in het geval van zijn leidinggevende erbij. Als je er niet uitkomt, dan kun je een klacht indienen. Hoe je dat doet, staat in de folder Klachten van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Meer informatie vind je ook in de Klachtenregeling.

Recht op een vertrouwenspersoon  
Voor ondersteuning bij het indienen van een klacht bij Jeugd- en Gezinsbescherming, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt dus niet voor Jeugd- en Gezinsbescherming. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de medewerker van Jeugd- en Gezinsbescherming, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Zij of hij beantwoordt uw vragen, informeert u over uw rechten en geeft advies. 

Heeft u behoefte aan meer ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Jeugd- en Gezinsbescherming over uw klacht? Dan brengt het AKJ u in contact met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang, die het vertrouwenswerk in uw regio uitvoert.

Zo bereikt u de vertrouwenspersoon

  • Bel naar 088 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl