Privacy/ AVG

Om je goed te kunnen helpen, moeten wij informatie over jou verzamelen en bewaren. De medewerkers van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met jouw informatie. Alles over privacy en de AVG-wetgeving staat in de folder Privacyverklaring en in het privacyreglement.

Advies
U kunt de Functionaris Gegevensbescherming (schriftelijk) benaderen voor advies en informatie rondom privacy. De Functionaris Gegevensbescherming geeft zowel aan u als aan de organisatie onafhankelijk advies. 
E-mail: info@regiecentrumbv.nl  t.a.v. de Functionaris Gegevensbeschermer

Daarnaast kunt u advies inwinnen bij de landelijke toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl