Nieuws

Inloop spreekuur over voorkomen financieel misbruik van ouderen

Op vrijdag 15 juni, de dag tegen ouderenmishandeling, is er een gratis inloop spreekuur over financieel misbruik van ouderen. De inloop is bedoeld voor bewoners en professionals en wordt georganiseerd door Veilig Thuis Friesland in samenwerking met drie gemeenten: Achtkarspelen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân; Notariskantoren en de Rabobank.

Lees meer

Meisjesbesnijdenis

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Fryslân zet actief in om meisjesbesnijdenis te voorkomen. Meisjesbesnijdenis is een bijzondere en ernstige vorm van kindermishandeling, die grote lichamelijke, geestelijke en seksuele gevolgen kan hebben voor de betrokken meisjes.

Lees meer

Expositie 'Open je ogen' in Leeuwarden

Maandag 10 juni opende burgemeester Ferd Crone in Leeuwarden de reizende fototentoonstelling 'Open je ogen' met 30 indringende portretten van slachtoffers van mensenhandel.

De portretten zijn te bewonderen van maandag 10 juli tot maandag 24 juli 2017 op het Raadhuisplein / Gouverneursplein in Leeuwarden (voor het stadhuis). 

Lees meer

Cedeo-erkenning voor trainingen opnieuw behaald!

Om onze trainingen, zoals Werken met de Meldcode en Signaleren kindermishandeling, te kunnen laten accrediteren door het SKJ, laten we iedere 2 jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren door Cedeo. 

De uitslagen van het onderzoek: een tevredenheidspercentage van 96%.
Een stijging van 16% ten opzichte van 2015. Onze klanttevredenheid was toen 83%.
Om erkend te blijven heeft de organisatie een tevredenheidspercentage is 80% nodig.

Bekijk hier ons aanbod trainingen. workshops en voorlichtingen.

Lees meer

‘Afhankelijkheid en kwetsbaarheid maken ouderenmishandeling extra ingewikkeld

Donderdag 15 juni is het de internationale Dag tegen ouderenmishandeling.

Woensdag 24 juni staat een artikel over ouderenmishandeling en Veilig Thuis Friesland in alle Friese huis-aan-huis bladen.

Lees hier het artikel.

In september en november volgen er meer advertorials in de weekbladen.
De thema's zijn respectievelijk partnergeweld en kindermishandeling. 

Lees meer

SiB vanaf nu Perspectief Herstelbemiddeling

Slachtoffer in Beeld, de organisatie voor slachtoffer-daderbemiddeling in Nederland en mediation, is van naam veranderd. Vanaf vandaag heet de organisatie Perspectief Herstelbemiddeling. Dezelfde werkzaamheden blijven, alle communicatiemiddelen veranderen. Jongeren kunnen dus nog steeds online aangemeld worden, maar via de vernieuwde website www.perspectiefherstelbemiddeling.nl. Ook is een vernieuwde folder met uitleg beschikbaar, zowel digitaal als in print.

 

Lees meer

Als je je zorgen maakt, bel! Ook bij twijfel!

Vandaag start Veilig Thuis Friesland met een publiekscampagne. Doel van deze publiekscampagne is om Veilig Thuis Friesland (0800 -2000, gratis 24/7) meer bekendheid te geven. 

De publiekscampagne start vandaag met een artikel in alle Friese huis-aan-huis bladen.
In het artikel maken we duidelijk waarvoor je terecht kan bij Veilig Thuis Friesland.
Lees hier het artikel.

Lees meer

Vernieuwd Augeo magazine over kinderen en echtscheidingen

Bijna 70.000 thuiswonende kinderen krijgen jaarlijks te maken met de scheiding van hun ouders. Bij een op de vijf kinderen gaat het zelfs om een vechtscheiding. In dit nummer van Augeo magazine jongeren met ervaring aan het woord, tips om kinderen steun te bieden, juridische do’s and dont’s voor medici, hoe Veilig Thuis kan helpen en meer...

Lees het Augeo magazine.

Lees meer

Opiniestuk Jeugdzorg Nederland 'Beoogde verbeteringen jeugdhulp nog ver weg'

Op 23 februari 2017 vergadert de Tweede Kamer over jeugdhulp. Samen met de voorzitters van GGZ Nederland, VGN en VOBC schreef Jeugdzorg Nederland-voorzitter Hans Spigt een opiniestuk / column over de huidige stand van zaken rond de decentralisatie en transformatie.


Lees verder (klik op de titel) voor het opiniestuk, het artikel op de site van de NOS en in Trouw.

Lees meer

Huidige aanpak kindermishandeling niet toereikend voor gezinnen met complexe problemen

Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) in Friesland behandelde in 2015 zo’n 60 van de meest complexe Friese kindermishandelingszaken. De belangrijkste les uit deze casussen was dat de huidige aanpak van kindermishandeling voor een bepaalde categorie gezinnen onvoldoende is. Langdurige zorg in plaats van een crisisgerichte aanpak lijkt niet alleen effectiever maar is op de lange duur zelfs goedkoper.

Lees het hele artikel.

Lees meer

Waarheidsvinding jeugdzorg

Columniste Sylvia Witte schreef als reactie, op een oproep van KRONCRV-programma De Monitor, een mooi artikel over waarheidvinding: een goede tegenspraak op de negatieve beeldvorming over 'de jeugdzorg'.

Lees meer

Publiekscampagne over financiële uitbuiting

Op 15 december start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een publiekscampagne over financiële uitbuiting.
Voor meer informatie kunt u bellen met het Advies-en Meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling 0800-2000 of via
 info@veiligthuisfriesland.nl

Deze instantie is er ook voor ouderenmishandeling.

Lees meer
Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl