Nieuws

Workshop De invloed van kindermishandeling en verwaarlozing op het brein en de gezondheid

In de Week tegen Kindermishandeling (14 t/m 20 november 2016) geeft Veilig Thuis Friesland een workshop over De invloed van kindermishandeling en verwaarlozing op het brein en de gezondheid

Deze workshop is voor professionals werkzaam bij een wijk- of gebiedsteam, in de kinderopvang, onderwijs, bij politie en justitie, in de (jeugdgezondheids)zorg of Jeugd- en Opvoedhulp.

Lees meer

Problemen heftiger cliënten Jeugd- en Gezinsbescherming heftiger en complexer

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (voorheen Bureau Jeugdzorg Friesland) doet jaarlijks onderzoek naar de aard van de problematiek van jeugdigen die cliënt zijn van Regiecentrum. Het gaat om jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en/of waarbij sprake is van (een vermoeden) van kindermishandeling.
Het onderzoek cliëntprofielen 2014 en 2015 heeft plaatsgevonden onder 1.881 (2014) en 1.610 (2015) cliënten Jeugd- en Gezinsbescherming. Dit zijn jeugdigen met een ondertoezichtstelling, voogdij- of jeugdreclasseringsmaatregel die door een rechter is uitgesproken.

Lees meer

Ouderen in veilige handen

Ouderenmishandeling komt voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar en moeilijk bespreekbaar is. Het ministerie van VWS wil ouderenmishandeling stoppen.
Het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ levert een belangrijke bijdrage. 

Lees meer

Bijna helft van verkrachtingsslachtoffers eerder misbruikt of mishandeld

Centrum Seksueel Geweld wil herhaling voorkomen met snelle aanpak

Nieuwe cijfers van het Centrum Seksueel Geweld locatie Utrecht laten zien dat bijna de helft van de 300 mensen die zich daar binnen 1 week na het meemaken van een aanranding of verkrachting meldden, al eerder seksueel geweld en/of mishandeling heeft meegemaakt.

Lees meer

Jaarbericht Regiecentrum 2015 online

Geheel in lijn met een jaar vol veranderingen na de invoering van de Jeugdwet, hebben we het jaarbericht 2015 van Regiecentrum in een nieuw jasje gestoken. Vanaf dit jaar kunt u ons jaarbericht online lezen. Overzichtelijker, altijd beschikbaar en vooral een stuk duurzamer.

Lees hier de highlighs van 2015.

Ga direct naar het online jaarbericht 2015.

Lees meer

Wat is ouderenmishandeling

Wat is ouderenmishandeling? Lees het artikel dat ingaat op aard en omvang, risicofactoren en signalen, en daarnaast op effectieve methoden ter preventie en aanpak van oudermishandeling, en op organisaties waar slachtoffers voor hulp aan kunnen kloppen. Tot besluit volgen enkele aanbevelingen voor gemeenten.

 

Lees meer

Verhuizing locatie Drachten

Met ingang van maandag 20 juni sluit onze locatie in Drachten haar deuren.
Medewerkers van deze locatie gaan met ingang van maandag 20 juni werken vanuit de locatie in Leeuwarden.

Lees meer

Ketenpartneronderzoek 2015

In 2015 hebben wij naar de mening van onze samenwerkingspartners gevraagd over Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en onze samenwerking. Het merendeel van deze samenwerkingspartners is hier tevreden over.

Lees meer

Uitnodiging Kijkje in de Keuken 2016

Ook in 2016 organiseren wij Kijkjes in de Keuken. Tijdens deze bijeenkomsten geven wij een beeld van ons werk. In gesprekken met medewerkers over casuïstiek kunt u kennismaken met onze expertise en laten we u zien wat onze toegevoegde waarde is op het snijvlak van de vrijwillige hulp (drang) en gedwongen hulp (dwang).

 

Lees meer

Site over kinderrechten online

Kinderrechten.nl biedt informatie over kinderrechten voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere professionals die met kinderen werken. De site is een initiatief van het Kinderrechtencollectief en ging op 21 november online.

Lees meer

Augeo

Augeo Actueel lichtte de meeste meldcodes kindermishandeling door.
Benieuwd hoe jouw meldcode er vanaf komt?

Lees Augeo Actueel!

Lees meer
Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl