Als je je zorgen maakt, bel! Ook bij twijfel!

Vandaag start Veilig Thuis Friesland met een publiekscampagne. Doel van deze publiekscampagne is om Veilig Thuis Friesland
(0800 -2000, gratis 24/7) meer bekendheid te geven. 

De publiekscampagne start vandaag met een artikel in alle Friese huis-aan-huis bladen.
In het artikel maken we duidelijk waarvoor je terecht kan bij Veilig Thuis Friesland.
Lees hier het artikel.

In juni, september en november volgen er meer advertorials in de weekbladen, met als thema ouderenmishandeling, partnergeweld en kindermishandeling. 

undefined

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl