Campagne #ikkijknietweg roept op om vermoedens van kindermishandeling te melden

‘Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling’.
Deze oproep doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik met de online campagne #ikkijknietweg in de door haar georganiseerde Week tegen Kindermishandeling.

Deze week vindt plaats van 14 t/m 20 november. Bij de start op maandag 14 november presenteert de Taskforce ook haar eindrapportage met daarin een advies om het aantal mishandelde kinderen (ieder jaar 119.000) fors terug te dringen.


Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl