CBS publiceert cijfers kindermishandeling en huiselijk geweld over eerste helft 2016

Het CBS heeft cijfers gepubliceerd over het aantal gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld in het eerste halfjaar van 2016. Deze voorlopige cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de Veilig Thuis organisaties. 

Kwaliteit en onderlinge vergelijkbaarheid

De kwaliteit en onderlinge vergelijkbaarheid van de aangeleverde informatie is minder dan vooraf beoogd. Vanwege de slechte onderlinge vergelijkbaarheid per VT-regio zijn er geen landelijke cijfers opgenomen in de tabellen. De betrouwbaarheid van een landelijk cijfer is onvoldoende.

Sinds 2015 stelt het CBS periodiek de Beleidsinformatie over Huiselijk Geweld en Kindermishandeling samen. Dit gebeurt in opdracht van de ministeries van VWS en VenJ, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl