Factsheet Cliëntprofielen: Huiselijk geweld en echtscheidingsproblematiek heeft grote impact op het toekomst perspectief van jeugdigen.

Leeuwarden, 13 juli 2018

Jeugd- en Gezinsbescherming, onderdeel van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Regiecentrum), publiceert met de Factsheet Cliëntprofielen de onderzoekscijfers omtrent de Friese Jeugd- en Gezinsbescherming.

Al jaren doet Jeugd- en Gezinsbescherming onderzoek naar de aard van de problematiek van jeugdigen die een maatregel opgelegd hebben gekregen van de Rechtbank of het Openbaar Ministerie. Het gaat om jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd waarbij vrijwillige hulpverlening niet meer mogelijk is. In het onderzoek is de kernproblematiek bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering onderzocht.

Opvallend is dat veel jeugdigen binnen de jeugdbescherming opgroeien in een gezin waarin relatie/communicatie problemen en/of (complexe) echtscheiding aan de orde zijn. Daarbij heeft bijna een derde van de jeugdigen te maken met huiselijk geweld en andere veiligheidsproblemen. Dit heeft veel impact op de ontwikkeling van de jeugdige en zijn toekomstperspectief.

Naast de problematiek is gekeken naar verwijzingen door Jeugd- en Gezinsbescherming. Verwijzingen gaan over de inzet van de benodigde zorg. In vergelijking met het jaar 2016 zien we een behoorlijke daling in de verwijzingen naar residentiële zorg en een lichte stijging naar ambulante vormen van zorg. Dit past in de maatschappelijke tendens om zoveel mogelijk de zorg in te zetten bij de jeugdige thuis. Het zorgaanbod is daar ook steeds meer op gericht; afbouw van residentiële voorzieningen en meer inzet van ambulante hulp.

Naast de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek bevat de Factsheet aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling (voor zorgaanbieders) en aanbevelingen voor beleid (voor zorgaanbieders en gemeenten). De Factsheet Cliëntprofielen is een korte weergave van het Onderzoeksrapport Cliëntprofielen, beiden zijn in het geheel terug te lezen op de website.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl