Gebruik jeugdzorg is toegenomen

In het eerste halfjaar van 2015 maakten 12.065 jongeren uit Fryslân gebruik van jeugdzorg, waarvan 60% man en 40% vrouw.

Het grootste deel van de Friese jongeren kreeg jeugdhulp zonder verblijf namelijk 10.520. Ongeveer 1.485 jongeren kreeg hulp met verblijf. Verder kregen 1.765 jeugdigen te maken met een jeugdbeschermingsmaatregel en kregen 295 jongeren jeugdreclassering opgelegd.

Er is een stijging van 5% in het aantal trajecten jeugdzorg voor Friese jeugdigen per 30 juni 2015, ten opzicht van 31 maart 2015.

Landelijk groeide het aantal trajecten met 3%. De grootste toename met 10% is te zien in de gemeenten Harlingen en Terschelling.

Een jeugdige kan meerdere vormen van hulp of zorg ontvangen en heeft dan ook meerdere trajecten. Het aantal trajecten is daarom ook hoger dan het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt.

De publicatie is te vinden via:

http://www.friessociaalplanbureau.nl/sites/default/files/field_dldbl_file/fsp_fluchskrift_jeugdzorg-frl-def.pdf

 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl