Gratis voorlichting Meldcode voor Fries onderwijs

Veilig Thuis Friesland geeft (gratis) voorlichting over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor het Fries onderwijs.
Er zijn al meer dan 60 scholen die gebruik hebben gemaakt van dit aanbod, dat nog geldt tot aan de zomervakantie.

Doel van deze voorlichting
Opfrissen van uw kennis over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Uitleg over de stappen van de Meldcode.

Inhoud van de voorlichting
- Introductie
- Definities Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
- De Meldcode: doelen, cijfers en stappen
- Dilemma’s die mogelijk spelen bij het signaleren en het doen van een melding
- Wetgeving en privacy
- Oefenen met de Meldcode aan de hand van een korte casus

Praktische informatie
Deze voorlichting duurt 1.5 uur en kan bij u op locatie gegeven worden als u een groep van minimaal 10 deelnemers hebt.
Kleinere groepen en/of individuele deelnemers kunnen de voorlichting volgen bij Veilig Thuis Friesland op: 
Maandag 18 april van 15.30-17.00 uur.
Adres: Tesselschadestraat 2 in Leeuwarden.

Belangstelling?
Neem dan contact met ons op via kenniscentrum@veiligthuisfriesland.nl
Vermeld in de mail
- naar welke datum uw interesse uitgaat
- voor welke organisatie u werkt
- met hoeveel personen u denkt te komen en
- eventuele aanvullende wensen.
Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl