‘Handen op elkaar voor onze jeugd’

Op woensdag 18 december 2019 hebben de drie Friese gecertificeerde instellingen (Regiecentrum Bescherming & Veiligheid, William Schrikker Stichting en Leger des Heils) hun handtekening gezet onder de doelstellingen van het convenant ‘Handen op elkaar voor onze jeugd’. Dit convenant is vorig najaar opgesteld door alle Friese gemeenten, Sociaal Domein Fryslân en zeven zorgaanbieders om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor de hoogspecialistische jeugdhulp. Met veel Friese jeugd gaat het goed. Zij kunnen in goede gezondheid opgroeien en zich ontwikkelen. Maar voor de groep die aangewezen is op hoogspecialistische jeugdhulp vinden de partijen het noodzakelijk dat er beter wordt samengewerkt rondom deze kinderen. De gecertificeerde instellingen in Friesland, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de door de rechter opgelegde jeugdbescherming en jeugdreclassering, zijn belangrijke partners in verwijzingen en samenwerking. Zij zullen hun medewerking verlenen bij het behalen van de doelstellingen van het convenant, zoals de vermindering van instroom, afbouw van bedden en de doorontwikkeling van het zorgaanbod.

Meer informatie.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl