'Huiselijk geweld raakt ons allemaal'

Door huiselijk geweld overlijden vijftig kinderen en volwassenen per jaar in Nederland. Ook één op de dertig kinderen wordt mishandeld. Trieste cijfers die vragen om uitleg en aanpak. Jeanette Nijland en Jacobien Lugtenborg van Veilig Thuis Friesland over de impact. “Het treft iedereen.”

De nieuwe landelijke meldcode voor acht verschillende professionele beroepsgroepen moet leiden tot vermindering van het aantal slachtoffers en verbetering in het melden van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Melden is het begin. „Daarom zeggen wij altijd: als je het vermoeden hebt van een onveilige situatie binnen een gezin of huishouden, meld het ons. Wij zijn in staat het gesprek aan te gaan en te beoordelen wat er aan de hand is en wie er in actie moet komen.”

Bovenstaand is een deel van het interview, dat 12 januari j.l. is verschenen in het Visie Magazine 2019 van de Leeuwarder Courant. 

Klik hier om het volledige interview en artikel te lezen. 

Bron: Leeuwarder Courant - Visie Magazine 2019

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl