Jeugd Leeuwarden vraagt meeste zorg in Nederland

Leeuwarden, 30 april 2018.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2017, heeft de gemeente Leeuwarden het hoogste aantal jongeren dat een beroep doet op jeugdzorg in Nederland.

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Via wijk- en gebiedsteams wordt de jeugdhulp in Friesland gesignaleerd. Voor elke (gezins)situatie bekijkt het team wat de aangewezen vorm van jeugdhulp is.

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Jeugd- en Gezinsbescherming voert een onderdeel van de jeugdzorg uit: de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen die door de rechter zijn opgelegd. Deze maatregelen hebben een wettelijk verplichtend karakter.

Binnenkort verschijnt ons Jaarbericht 2017 op deze website. Hierin staat onder meer dat onze jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen stabiel zijn gebleven. Voor de gebiedsteams zagen wij een stijging bij de verwijzingen naar verschillende zorgaanbieders in het vrijwillige kader. De verwijzingen gemaakt door jeugd- en gezinsbescherming in gedwongen kader zijn het afgelopen jaar niet gestegen.

Dankzij de inzet van onze medewerkers kregen vele kinderen en gezinnen in 2017 zicht op een veilige(r) omgeving én meer toekomstperspectief. Gezien alle ontwikkelingen in jeugdzorg en maatschappij blijft deze inzet hard nodig. We maken ons de komende jaren daarom onverminderd sterk voor het verbeteren van de zorg voor de jeugd.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl