Kritisch rapport over jeugdzorg, het moet anders volgens Regiecentrum

Lange wachtlijsten, maatregelen die opgelegd zijn maar niet uitgevoerd worden vanwege personeelskrapte, kinderen die volledig worden vergeten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid concluderen dat de uitvoering van jeugdbescherming en -reclassering momenteel ‘maatschappelijk onacceptabel’ gebeurt. Het overgrote deel van de problemen in de jeugdzorg is terug te voeren op de miljoenenbezuiniging die het rijk in 2015 heeft doorgevoerd. 

De minister heeft nu toegezegd in te grijpen. Maar bij de Friese jeugdzorg heeft men met name meer geld nodig, zegt directeur Marianne Sinot van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, het eerdere bureau jeugdzorg. Zij is blij met het kritische rapport van de inspecties: "Het is een behoorlijk kritisch rapport, waarin de inspectie met name de overheid aanspreekt op haar verantwoordelijkheid, dat vind ik goed."

Waarom nu pas?
Sinot vraagt zich echter wel het een en ander af. "Je vraagt je af waarom het zo lang heeft geduurd, omdat er al zoveel partijen aandacht voor vroegen. De VNG en gemeenten hebben regelmatig aan de bel getrokken. De vakbond heeft namens de werknemers behoorlijk veel lawaai gemaakt. We zijn met z'n allen 2 september op het Malieveld geweest om aandacht te vragen voor de problematiek in de jeugdzorg," zegt Sinot.

En toch is er structureel te weinig geld, een te hoge werkdruk en een groot verloop van mensen en een groot ziekteverzuim. "En bovendien geeft het een gevoel dat mensen heel hard werken, maar gewoon niet kunnen doen wat ze graag willen doen. Waar het werk om gaat en waar je energie van krijgt is het in gesprek zijn met gezinnen en kijkt wat er nodig is."

 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl