Manifest 'Jeugdbescherming, het kind blijvend veilig'

Jeugdzorg Nederland biedt het manifest Jeugdbescherming, het kind blijvend veilig aan de VNG aan, aan de beleidsdirecties van de ministeries en aan de ketenpartners in de strafrecht- en civielrechtketen. Ook wordt het manifest gedeeld met de mensen in het project van Jan-Dirk Sprokkereef gericht op een stabiel landschap Jeugdbescherming/Jeugdreclassering.

Bestuurders/directies van de gecertificeerde instellingen (waaronder ook Regiecentrum) benutten de inhoud van dit manifest landelijk, bovenregionaal en regionaal voor gesprekken en afspraken met gemeenten en ketenpartners.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl