MDA++ (Multidisciplinaire aanpak): een effectieve aanpak

Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld is een complexe en vaak hardnekkige problematiek.

MDA++ is een effectieve aanpak voor gezinnen die op meerdere leefdomeinen problemen ervaren, die onderling samenhangen en van generatie op generatie kunnen overgaan.
Het patroon van geweld en onveiligheid en de dynamiek tussen de gezinsleden moet omgebogen en doorbroken worden.

Eind 2018 moet deze aanpak door de betrokken professionals in heel Nederland herkenbaar worden uitgevoerd.

Hier kunt u lezen wat MDA++ inhoudt, hoe je ermee kunt werken en welke professionals daarbij betrokken moeten zijn.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl