Meisjesbesnijdenis

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Fryslân zet actief in om meisjesbesnijdenis te voorkomen. Meisjesbesnijdenis is een bijzondere en ernstige vorm van kindermishandeling, die grote lichamelijke, geestelijke en seksuele gevolgen kan hebben voor de betrokken meisjes.

Jonge meisjes afkomstig uit de landen waar meisjesbesnijdenis voorkomt, lopen mogelijk een risico om besneden te worden. Dat kan gebeuren in Nederland of in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens de (zomer)vakantie in het land van herkomst. Landen waar meisjesbesnijdenis veelvuldig voorkomt, zijn onder meer Egypte, Somalië, Ethiopië/Eritrea, Koerdische autonome regio in Irak en Soedan.

Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis, zeker in deze periode voor de zomervakantie. Daarom informeren wij u graag over de Verklaring tegen Meisjesbesnijdenis.

Verklaring tegen Meisjesbesnijdenis

De Verklaring tegen meisjesbesnijdenis is een klein foldertje dat voor ouders en meisjes zelf een belangrijk hulpmiddel kan zijn. Het is bedoeld om meisjes te beschermen tegen meisjesbesnijdenis. In de Verklaring staat de wetgeving in Nederland uitgelegd en het geeft informatie over de schadelijke effecten op de gezondheid van het meisje. Ouders en meisjes kunnen de Verklaring laten zien aan familie tijdens verblijf bij familie in het buitenland. De Verklaring kan ouders helpen tegen de druk van de omgeving hun dochter(s) te laten besnijden. Het geeft ouders uit risicolanden een bewijs dat meisjesbesnijdenis in ons land strafbaar is en dat zij als ouders risico lopen op gevangenisstraf als ze hun dochter laten besnijden. De Verklaring is uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en te downloaden in zeven talen.
Kijk ook op www.meisjesbesnijdenis.nl (onder ‘protocollen en materialen’).

Wat doet JGZ?

Tijdens de onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg wordt meisjesbesnijdenis bespreekbaar gemaakt met de ouders en meisjes afkomstig uit risicolanden.

De jeugdarts/jeugdverpleegkundige van JGZ geeft de Verklaring aan ouders mee als duidelijk is dat zij hun dochter(s) niet willen laten besnijden. De Verklaring tegen Meisjesbesnijdenis is niet bedoeld als drukmiddel om ouders te overtuigen.

Wat kunt u doen?

Juist in de periode voor de zomervakantie vragen we scholen alert te zijn op signalen bij meisjes uit risicolanden die erop kunnen wijzen dat een besnijdenis plaats zou kunnen vinden. Lees de Signaalwijzer meisjesbesnijdenis voor leerkrachten. Daarin staan signalen die kunnen wijzen op een besnijdenis die mogelijk plaats kan vinden en signalen die kunnen duiden op een recent uitgevoerde besnijdenis.

Wilt u bij signalen en bevindingen die op meisjesbesnijdenis wijzen contact opnemen met de jeugdarts/jeugdverpleegkundige verbonden aan de school? Samen met u kunnen zij de ouders benaderen en het meisje verder helpen.

Meer informatie

Meer informatie over preventie van meisjesbesnijdenis (vrouwelijke genitale verminking) vindt u op www.handelingsprotocol.nl.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl