Nieuwe leden Raad van Toezicht Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Per september 2019 zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid: Sjoukje Faber en Irene Barends. Avine Fokkens (voorzitter) heeft per eind juni 2019 het voorzitterschap van de RvT beëindigd wegens het aanvaarden van haar nieuwe functie van VVD Gedeputeerde.

Met het vertrek van Avine Fokkens na bijna acht jaar gaat veel expertise en historisch besef verloren. De Raad van Toezicht prijst zich erg gelukkig met de komst van de twee nieuwe leden. Beiden zijn bekend met de wereld waar het Regiecentrum in opereert. Bovendien zijn het ervaren toezichthouders. Aan de lege plek die Avine achterlaat is zo op zeer goede wijze invulling gegeven. Na vijf jaar lid te zijn geweest hoopt Sjouke Tuinier nog ruim drie jaar het voorzitterschap te vervullen. Daarna zit zijn maximale zittingstermijn er op. Het voorzitterschap van de Raad van Toezicht ervaart hij als een zeer verantwoordelijke taak. Samen met de leden en de bestuurders hoopt hij hier op een goede wijze invulling aan te geven.

Sjoukje Faber is na een lange carrière in (zorg)verzekeringsland overgestapt naar een positie in het maatschappelijk werkveld. Ruim 8 jaar heeft zij de functie van directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming vervuld. De laatste jaren richt zij zich met name op toezichthoudende functies, zij is thans voorzitter van de Raad van Toezicht van de zorggroep Patyna, vice-voorzitter van de RvC Zevenwouden en lid van de RvT van CVO Zuid West Friesland. Zij heeft ruime bestuurlijke ervaring en is continu bezig geweest met nieuwe initiatieven, verandertrajecten en ontwikkeling van organisaties. Door haar functie bij de Raad voor de Kinderbescherming is zij goed op de hoogte van het werkveld van de Jeugdzorg. 

Irene Barends is vanaf 2017 werkzaam als (interim) directeur behandelzaken bij de KwadrantGroep (ouderenzorg). Daarvoor was zij o.a. werkzaam als (interim) manager bij Jeugdbescherming Noord en Verslavingszorg Noord Nederland, en algemeen directeur bij GGZ Friesland, waardoor ze veel ervaring heeft met de uitdagingen waar het Regiecentrum voor staat. Naast haar huidige functie van directeur behandelzaken bij de KwadrantGroep, met daarin ook de aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en veel aandacht voor kwaliteit en leren & ontwikkelen, wil zij graag een toezichthoudende rol vervullen voor Regiecentrum, een organisatie die een belangrijke rol vervult in Friesland. 

Hiermee ziet de Raad van Toezicht van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid er per september 2019 als volgt uit:

  • Sjouke Tuinier - voorzitter
  • Sjoukje Faber - vice voorzitter
  • Guus van den Berg - secretaris 
  • Chris Marsman - lid 
  • Irene Barends - lid

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl