Ook Regiecentrum staakt, de maat is vol!

Duizenden jeugdzorgwerkers uit heel Nederland, verenigd in FNV en CNV, staken voor het eerst massaal in de Nederlandse geschiedenis tegen het Nederlandse jeugdzorgbeleid. Zij leggen het werk vandaag 24 uur neer, waarbij spoed- en crisiszorg wel gegarandeerd blijft.

Vakbonden FNV en CNV eisen van minister Hugo de Jonge van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) meer geld voor jeugdzorg (750 miljoen), minder administratiedruk en een einde aan de inkoopwaanzin van gemeenten. Ook eisen de vakbonden 200 miljoen euro extra nodig voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor de 30.000 jeugdzorgwerkers in Nederland, omdat er niet voldoende geld is om de cao jeugdzorg af te sluiten.

Er worden ruim 4.000 stakers verwacht in Den Haag, waarvan zo’n 30 medewerkers van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en Jeugdhulp Friesland. Een tweetal medewerkers van Regiecentrum is geïnterviewd door Omrop Fryslân. Machiel Aarten is vanuit zijn rol als FNV-kaderlid gevraagd wat hij van de staking vindt en Syta Talsma vanuit haar rol als Manager Jeugdbescherming. 

Luister en bekijk hier de interviews terug. 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl