Open aanbod trainingen Signaleren kindermishandeling ......en meer

Regelmatig organiseert het Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid voorlichting en trainingen.

Hieronder vind u het actuele aanbod. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus schrijf u snel in!

1. Training signaleren kindermishandeling, huiselijk geweld en het gebruik van de Meldcode
> maandag 16 oktober van 9.30 - 13.00 uur
Tijdens deze training leert u meer over het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hoe herkent u de signalen? En welke stappen kunt u vervolgens zetten om de mishandeling te stoppen?

2. Training risicotaxatie kind en veiligheid*  
> donderdag 2 november van 10.00 – 16.00 uur
Deze training biedt een verdieping van training 1. 
De nadruk ligt op het gestructureerd in kaart brengen van de risicofactoren in een zorgelijke opvoedsituatie. Daarnaast leert u de positieve (beschermende) factoren in kaart te brengen die risico verlagend werken. Op basis van deze kennis besluit u of er een melding gemaakt moet worden of dat er moet worden opgeschaald naar Veilig Thuis.

Er wordt geoefend met de observatiekaart kind en veiligheid en met de LIRIK (licht instrument risicotaxatie kind en veiligheid).

* Deze training kan alleen gevolgd worden als u basiskennis heeft over het signaleren van kindermishandeling b.v. omdat u training 1 al gevolgd heeft.

3. Training gespreksvoering over zorgen delen met ouders en betrokkenen
> maandag 6 november van 13.30 – 16.30 uur
Deze training is een vervolg op training 1 of training 2.

U leert uw zorgen over een kind, jeugdige of gezin te bespreken met de ouders of andere betrokkenen. Hoe maakt u contact? Hoe gaat u om met mogelijke weerstand? Tijdens deze training werken we met een trainingsacteur.

4. Training vlaggensysteem, signaleren en bespreken van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag
> donderdag 16 november van 13.30 – 16.30 en
> donderdag 23 november van 09.30 – 13.00

In deze training van twee dagdelen maakt u kennis met het vlaggensysteem en leert deze methodiek toepassen. Het vlaggensysteem richt zich op het duiden (welke vlag) van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, hoe u hierover in gesprek gaat en hoe u kaders kunt scheppen. Het is een praktijkgerichte training voor iedereen die met jeugd en gezinnen werkt. U leert gewoon en grensoverschrijdend seksueel gedrag duiden en u oefent uw gespreksvaardigheden over dit onderwerp met behulp van een trainingsacteur.

Praktische informatie
Locatie trainingen | Tesselschadestraat 2 in Leeuwarden.
Kosten training 1 | € € 80,- per persoon (incl. BTW)
Kosten training 2 | € 150,- per persoon (incl. BTW)
Kosten training 3 | € 120,- per persoon (incl. BTW)
Kosten training 4 | €200,- per persoon (incl. BTW)

Groepsgrootte | maximaal 14 deelnemers.
Deelname | de training gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen.

Opgave kan via de mail | expertisecentrum@regiecentrumbv.nl

Wilt u in de e-mail vermelden:
> Naar welke training uw interesse uitgaat
> De datum van deze training
> Voor welke organisatie u werkt
> Uw contactgegevens

Accreditatie
De trainingen zijn geaccrediteerd bij SKJ en leveren registerpunten voor de opleidingsruimte.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit aanbod trainingen?
Neem dan gerust contact op met het Expertisecentrum | expertisecentrum@regiecentrumbv.nl
Kijk voor meer informatie ook eens op: www.veiligthuisfriesland.nl
Of op: facebook.com/veiligthuisfriesland

Cedeo-gecertificeerd
Wij hebben een Cedeo-erkenning voor Open Bedrijfsopleidingen.
Dat geeft aan dat wij voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl