Open aanbod trainingen signaleren, Meldcode en risicotaxatie voor professionals

120.000 kinderen in Nederland zijn jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling

Vindt u ook dat ieder kind dat mishandeld wordt er 1 te veel is?
Werkt u met kinderen/jeugdigen en wilt u hier iets aan doen?

Dan hebben wij een open aanbod aan trainingen dat u daar bij kan ondersteunen.

Dit aanbod is voor individuele professionals die met kinderen, jeugdigen en gezinnen werken. Deze trainingen worden normaliter in company gegeven.

1.

Training signaleren kindermishandeling, huiselijk geweld en het gebruik van de Meldcode
> dinsdag 28 maart 2017 van 13.30 - 16.30 uur
Tijdens deze training leert u meer over het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hoe herkent u de signalen? En welke stappen kunt u vervolgens zetten om de mishandeling te stoppen?

2.

Training risicotaxatie kind en veiligheid*  
> dagdeel 1 | dinsdag 4 april van 13.30 - 15.45 uur |
> dagdeel 2 | donderdag 13 april 2017 van 13.30 - 15.45 uur
Deze training biedt een verdieping van training 1. 
De nadruk ligt op het gestructureerd in kaart brengen van de risicofactoren in een zorgelijke opvoedsituatie. Daarnaast leert u de positieve (beschermende) factoren in kaart te brengen die risico verlagend werken. Op basis van deze kennis besluit u of er een melding gemaakt moet worden of dat er moet worden opgeschaald naar Veilig Thuis.

Er wordt geoefend met de observatiekaart kind en veiligheid en met de LIRIK (licht instrument risicotaxatie kind en veiligheid).

* Deze training kan alleen gevolgd worden als u basiskennis heeft over het signaleren van kindermishandeling b.v. omdat u training 1 al gevolgd heeft.

3. 

Training gespreksvoering over zorgen delen met ouders en betrokkenen
> dinsdag 18 april 2017 van 13.30 - 16.30 uur
Deze training is een vervolg op training 1 of training 2.

U leert uw zorgen over een kind, jeugdige of gezin te bespreken met de ouders of andere betrokkenen. Hoe maakt u contact? Hoe gaat u om met mogelijke weerstand? Tijdens deze training werken we met een trainingsacteur.

Praktische informatie
Locatie trainingen | Tesselschadestraat 2 in Leeuwarden.
Kosten training 1 en 3| € 50,- per persoon per training (excl. BTW).
Kosten training 2 | € 75,- per persoon (excl. BTW).
Groepsgrootte | maximaal 15 deelnemers.
Deelname | de training gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen.

Opgave kan via de mail | kenniscentrum@veiligthuisfriesland.nl

Wilt u in de e-mail vermelden:
> Naar welke training uw interesse uitgaat
> De datum van deze training
> Voor welke organisatie u werkt
> Uw contactgegevens

Accreditatie
De trainingen 1, 2, en 3 zijn geaccrediteerd bij SKJ en leveren registerpunten op voor:
> in het Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers
> voor jeugdzorgwerkers bij de SKJ

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit aanbod trainingen?
Neem dan gerust contact op met de trainers van Kenniscentrum Veilig Thuis Friesland | kenniscentrum@veiligthuisfriesland.nl
Kijk voor meer informatie ook eens op: www.veiligthuisfriesland.nl
Of op: facebook.com/veiligthuisfriesland

Cedeo-gecertificeerd
Wij hebben een Cedeo-erkenning voor Open Bedrijfsopleidingen.
Dat geeft aan dat wij voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. 

 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl