Ouderen in veilige handen

Ouderenmishandeling komt voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar en moeilijk bespreekbaar is. Het ministerie van VWS wil ouderenmishandeling stoppen.

Het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ levert een belangrijke bijdrage.Vijf acties staan centraal. Deze richten zich op gemeentelijk beleid en initiatieven van bijvoorbeeld organisaties in de zorg en ondersteuning, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, banken, notarissen, politie en het Openbaar Ministerie.

Het ministerie van VWS heeft een stimulerende en faciliterende rol.
Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang van de acties volgen.
Smartflyer ouderenmishandeling


Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl