Preventie centraal op congres tegen kindermishandeling

Taskforce 3Noord (Taskforce) organiseert donderdag 13 juni een congres over het voorkomen van en de aanpak van kindermishandeling in het Fries Congrescentrum Drachten.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende gevallen van geweld in Nederland. De kans dat iemand hiermee te maken krijgt, is groter dan de kans op welke andere vorm van geweld dan ook. 45 procent van de Nederlandse bevolking is ooit als kind, partner of ouder slachtoffer geweest van een vorm van huiselijk geweld. Het komt voor in alle maatschappelijke milieus en binnen alle culturen. In Nederland zijn elk jaar naar schatting 119.000 kinderen, bijna 3,5 procent van de kinderen, slachtoffer van kindermishandeling.

Kennisuitwisseling en de basis leggen aan preventief beleid is belangrijk om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. De Taskforce houdt zich daarmee bezig en bestaat uit ambassadeurs zoals wethouders, burgemeesters, ambtenaren en projectleiders kindermishandeling uit het Noorden (Groningen, Friesland, Drenthe). Elke twee jaar organiseert de Taskforce een congres waarbij professionals en gemeenten worden geïnspireerd, getraind en meegenomen in nieuwe ontwikkelingen in het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling.

Dit jaar staat het congres in het teken van preventie “Een goede start is veel werk”. Wat doen we tijdens de eerste jaren van een (ongeboren) kind om te zorgen voor winst voor later? Want goed begonnen is veel gewonnen. Het congres biedt een uitgebreid programma met verschillende workshops over onder meer: Praten met kinderen, Hechting, Kwetsbare zwangeren en het MDA++ (ketensamenwerking over de aanpak tegen kindermishandeling). Doel is om als congres deelnemers een verandering en verbetering teweeg te brengen om zo voor winst voor later te zorgen. In een gezamenlijk deel van het programma komt naar voren waarom veranderen zo belangrijk is en waarom het zo moeilijk is. Een pleger van huiselijk geweld vertelt zijn verhaal, om vanuit een ander perspectief te laten zien hoe preventief te werken.

Klik hier voor het programma. 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl