Samenwerkingspartners zijn tevreden over Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en geven gemiddeld een 7,3

De afdeling Jeugd- en gezinsbescherming van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (hierna Regiecentrum) benaderd ééns in de drie jaar de samenwerkingspartners met een vragenlijst. In deze lijst worden de partners gevraagd wat zij vinden van de wijze waarop de jeugdbescherming en jeugdreclassering samenwerkt en haar taken uitvoert. Afgelopen najaar heeft dit onderzoek opnieuw plaats gevonden. De vragenlijst is beantwoord door professionals die op casusniveau met Regiecentrum samenwerken. 

Inmiddels zijn de resultaten bekend. Het onderzoek geeft Regiecentrum inzicht in de waardering van de partners en het geeft Regiecentrum aangrijpingspunten om de samenwerking te verbeteren. De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een factsheet. Daarnaast wordt een aantal maatregelen benoemd om de samenwerking naar een nog hoger niveau te brengen.

Gemiddeld krijgt Jeugd- en Gezinsbescherming een 7,3 als rapportcijfer van de samenwerkingspartners. In het vorige onderzoek (2015) kregen de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering gemiddeld een 6,5. Op alle stellingen scoort Regiecentrum hoger dan in de voorgaande onderzoeken.

Lees hier de complete Factsheet Ketenpartneronderzoek 2018

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl