Symposium 'Kijk niet weg!' Aanpak Ouderenmishandeling groot succes!

Donderdag 14 maart organiseerde Veilig Thuis Friesland het Symposium 'Kijk niet weg!' Aanpak Ouderenmishandeling, dit was een groot succes. Ruim 100 thuiszorgers, verpleegkundigen, consulenten, ambtenaren, bewindvoerders, politie, bankmedewerkers en notarissen waren aanwezig op deze middag. 

Marianne van der Krans-Vlug, projectleider ouderenmishandeling en Voorzitter Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling, verzorgde een informatie inleiding. Ouderenmishandeling is een breder begrip dan alleen fysiek geweld. Uit onderzoek en uit de praktijkervaringen van professionals blijkt dat eenzaamheid onder ouderen de belangrijkste risicofactor is voor financiële, materiële en sociale uitbuiting van ouderen. Naar schatting één op de 20 ouderen (5%) heeft na het 65e levensjaar ooit te maken gehad met mishandeling, waarbij financiële uitbuiting met 3% het meest vaak wordt gerapporteerd. Reden genoeg om dit onderwerp op de kaart te zetten.

De afgelopen drie jaar werden er in Friesland gemiddeld 125 meldingen per jaar gedaan over ouderenmishandeling tegenover gemiddeld 2.163 meldingen over kindermishandeling. 125 meldingen lijken niet veel, het daadwerkelijke aantal kan veel hoger liggen door het taboe op ouderenmishandeling. Veilig Thuis Friesland wil het taboe doorbreken en de drempel verlagen waardoor professionals en burgers advies gaan vragen en (vermoedens) melden.

Aan het einde van de dag is het eerste Friese samenwerkingsconvenant tegen financieel misbruik onder ouderen getekend door Dantumadiel. In Friesland zijn nog vier lokale allianties in oprichting. Daarnaast komt er een regionale alliantie bij die luistert naar de behoeften van de lokale allianties en het thema geagendeerd houdt. Lokale allianties zijn lokale netwerken van deelnemers die kennis over financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Hierdoor ontstaan er korte lijnen en wordt er gezamenlijk preventief gewerkt. Meer informatie over lokale allianties? Of weten waar lokale allianties actief zijn? Kijk op https://www.financieelveiligouderworden.com

Leeuwarder Courant 15 maart: "Grens tussen oudere helpen en uitbuiten is flinterdun"
Leeuwarder Courant 13 maart: "Friese gemeenten alerter op fin uitbuiting ouderen"

 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl