Top 3 wensenlijst 2017 Denktank Jeugd

De top 3 van de wensenlijst zorg voor jeugd in Friesland is werkendeweg in 2016 tot stand gekomen met de input van vertegenwoordigers en jongeren die te maken hebben met de zorg voor jeugd in Friesland.

1. Het effectief inzetten van informele zorg, door ervaringsdeskundigen in te zetten als maatje.

2. Bij wijk-, gebieds- en dorpenteams een meer proactieve instelling van de medewerkers, eenduidigheid in de samenstelling van de teams en goede kennis bij de medewerkers over vraagverheldering van cliënten.

3. Privacy van cliënten respecteren is en blijft belangrijk.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl