Veilige Toekomst

Dinsdag 3 november is het boekje ‘Veilige Toekomst; Doen wat nodig is voor kinderen in de opvang’ gepresenteerd. Er is een Nederlandse en een Engelse versie beschikbaar.

De Engelse versie wordt deze week o.a. verspreid tijdens de ‘3rd World Conference of Women’s Shelters’ in Den Haag. 

“Het zal je maar gebeuren. Je bent 4 jaar oud en je moeder vlucht plotseling met jou en je twee broertjes het huis uit omdat zij wordt mishandeld door haar nieuwe vriend. Of je bent 8 jaar oud, je ouders hebben 6 maanden de huur niet kunnen betalen en je wordt – samen met je ouders en zusje – door de politie je huis uitgezet. Het overkomt jaarlijks zo’n 7.000 á 8.000 kinderen in Nederland. Dit zijn kinderen die met één of beide ouders terechtkomen in de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang.

De organisaties voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang staan vervolgens voor een belangrijke taak: het bieden van adequate en effectieve hulp aan kinderen in de opvang, gericht op het realiseren van veiligheid, herstel en toekomstperspectief.” (uit: het Voorwoord van het boekje ‘Veilige Toekomst’)

 

Dit boekje is geschreven in opdracht van Stichting Kinderpostzegels en de Federatie Opvang. Zij vinden het belangrijk dat er meer specifieke aandacht en betere voorzieningen, zorg en begeleiding komen voor kinderen en jongeren die (met één of beide ouders) terecht komen in de Vrouwenopvang of Maatschappelijke Opvang (opvang voor dakloze gezinnen) in Nederland.

Uiteraard is het doel niet dát er nu een boekje is over kinderen in de opvang, maar het doel is dat dit boekje gaat bijdragen aan meer kansen en een positieve ontwikkeling voor deze groep kinderen, die tot dusver nog weinig zichtbaar is in het Nederlandse beleid en zorgsysteem. De Federatie Opvang en Kinderpostzegels gaan de komende maand werken aan het versturen van de boekjes aan alle instellingen (Vrouwenopvang & Maatschappelijke Opvang), de betrokken gemeenten en aan andere belanghebbenden, zoals de VNG of het Ministerie van VWS. Het boekje wordt dan vergezeld door een notitie over wat er moet gebeuren om de situatie voor kinderen in de opvang in Nederland te verbeteren. 

U kunt het boekje ook downloaden via www.veiligetoekomst.nl

Nederlandse versie: http://www.veiligetoekomst.nl/Uploaded_files/Zelf/veilige-toekomst.b37680.pdf

Engelse versie: http://www.veiligetoekomst.nl/Uploaded_files/Zelf/secure-future.cf2384.pdf

U kunt ook een gedrukt exemplaar opvragen bij Kinderpostzegels (via mailadres van Loes Souhoka; l.souhoka@kinderpostzegels.nl )

Er is maar een beperkte oplage van de Nederlandse boekjes gedrukt. De Engelstalige versie is niet gedrukt, omdat die toch vooral via de mail (als PDF) verspreid zal worden.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl