Verhuizing locatie Drachten

Met ingang van maandag 20 juni sluit onze locatie in Drachten haar deuren.
Medewerkers van deze locatie gaan met ingang van 20 juni werken vanuit de locatie in Leeuwarden.
De veranderende omstandigheden waarin wij ons bevinden (transitie, bezuinigingen) maakt dat wij centraal vanuit een locatie gaan werken.

Bezoekadres
Tesselschadestraat 2 | 8913 HB Leeuwarden
Telefoon: 058 – 2333 777
Fax: 058 -2333 504
Open maandag tot en met vrijdag, 8.30 - 17.00 uur

Correspondentieadres
Postbus 312 | 8901 BC Leeuwarden

De overige contactgegevens van medewerkers (email, mobiele nummers en doorkiesnummers) blijven ongewijzigd.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl