Wat zijn schadelijke traditionele praktijken?

Vrouwenbesnijdenis, kindhuwelijken, huwelijksdwang, gedwongen achterlating en eergerelateerd geweld zijn zogenoemde ‘schadelijke traditionele praktijken’ en vormen wereldwijd een maatschappelijk probleem, ook in Nederland. De slachtoffers, voornamelijk vrouwen en meisjes, zijn gebaat bij rechtvaardige wetgeving, bescherming en goede hulp. In dit artikel krijgt u informatie en aanbevelingen.
Lees het hele artikel van Movisie..

 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl