Workshop De invloed van kindermishandeling en verwaarlozing op het brein en de gezondheid

In de Week tegen Kindermishandeling (14 t/m 20 november 2016) geeft Veilig Thuis Friesland een workshop over De invloed van kindermishandeling en verwaarlozing op het brein en de gezondheid

Deze workshop is voor professionals werkzaam:

 • in de kinderopvang
 • in het onderwijs
 • bij politie of justitie
 • in de (jeugdgezondheids)zorg of bij een organisatie voor Jeugd- en Opvoedhulp
 • bij een wijk- of gebiedsteam
 • in de kinderopvang
 • in het onderwijs
 • bij politie of justitie
 • in de (jeugdgezondheids)zorg of organisaties voor Jeugd- en Opvoedhulp

In deze workshop krijgt u informatie over de recente inzichten in de blijvende gevolgen van chronische verwaarlozing en mishandeling van kinderen.

 • Welke blijvende verandering en beschadiging ondergaat het brein van het kind?
 • Welke weerslag heeft dit op de emotionele, lichamelijke en gedragsmatige ontwikkeling van het kind?
 • Wat betekent dit voor het functioneren en de gezondheid van kinderen en jongeren, ook als ze later volwassen zijn?
 • Wat is het belang van het signaleren van verwaarlozing van kinderen bij chronisch complexe gezinsproblematiek?
 • Wat zijn de interventiemogelijkheden?

Spreker | Jenny de Leeuw, vertrouwensarts bij Veilig Thuis Friesland

Datum | maandag 14 november 2016

Tijd | 15.30 – 17.00 uur

Locatie | Tesselschadestraat 2, Leeuwarden

Aanmelden | vooraf via kenniscentrum@veiligthuisfriesland.nl (onder vermelding van organisatie en aantal personen)
Maximaal 30 aanmeldingen.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl