Dagelijks werken bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid bijna 300 mensen aan de bescherming en veiligheid van kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Dat doen we vanuit de volgende onderdelen:  

 • Veilig Thuis Friesland

  Veilig Thuis Friesland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling. Iedereen kan advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis. Of je nu zelf hulp zoekt of je zorgen maakt om een ander, of je nu professional bent of niet. Veilig Thuis Friesland heeft als doel het voorkomen en het duurzaam stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
  Naar website

 • Jeugd- en Gezinsbescherming

  Jeugd- en Gezinsbescherming komt in beeld na uitspraak van een kinderrechter die een maatregel oplegt. De Jeugdbescherming is verantwoordelijk voor de uitvoering van een ondertoezichtstelling en voogdij. De Jeugdreclassering voert de strafrechtelijke maatregelen uit. Wij voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen om maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren. Hiervoor zijn wij gecertificeerd.
  Naar website

 • Expertisecentrum

  Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid deelt kennis, expertise en ervaring door het trainen, adviseren en inzetten van professionals. Dit doen we onder het motto ‘GRIP op veilig leven’.
  Naar website

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, de activiteiten en de medewerkers. De Raad van Bestuur bestaat uit:

 • Marianne Sinot | voorzitter Raad van Bestuur
 • Hendrika de Vries | lid Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Zij bestaat uit:

 • Mevrouw S. Faber | voorzitter
 • De heer G.M. Akkerman | vice-voorzitter
 • De heer W.O. Sierksma
 • Mevrouw A. Hol-Steegstra
 • De heer M.R.S. Bakker

Bekijk hier het organogram.

Goed om te weten:
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is een gesubsidieerde organisatie. We zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Giften aan onze organisatie zijn daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Fiscaal nummer ANBI Regiecentrum Bescherming en Veiligheid: 811910544.

Missie en Visie

Wij bieden bescherming aan kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Dit doen we onder het motto ‘GRIP op veilig leven’.

Onze mensen

Onze medewerkers maken onze organisatie uniek. Met hun expertise, doorzettingsvermogen en passie zetten zij zich iedere dag opnieuw in voor kinderen, jongeren en volwassenen in onveilige situaties.

Kwaliteit en werkwijze

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is vertegenwoordigd binnen het landelijk netwerk Veilig Thuis en bij de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Onze medewerkers en gedragswetenschappers zijn beroepsgeregistreerd bij het SKJ.

Samenwerking

Werken aan een veilige situatie doen we het liefst samen met de cliënt zelf. Om onze cliënten de juiste zorg te kunnen bieden, werkt Regiecentrum Bescherming en Veiligheid daarnaast samen met diverse  ketenpartners. 

Publicaties