Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is vertegenwoordigd binnen het landelijk netwerk Veilig Thuis en bij de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Onze medewerkers en gedragswetenschappers zijn beroepsgeregistreerd bij het SKJ. Daarmee laten we zien dat we ervaring, kennis en vaardigheden hebben om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laten we hiermee zien dat onze medewerkers continu werken aan vakbekwaamheid en dat ze investeren in de kwaliteit van hun vak.

Kwaliteit per onderdeel

 • Veilig Thuis Friesland

  Veilig Thuis Friesland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling en voldoet aan het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001.

   

  Naar website.

 • Jeugd- en Gezinsbescherming

  Jeugd- en Gezinsbescherming is de gecertificeerde instelling die in Friesland de maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoert. Dit betekent dat we aan de kwaliteitseisen van het Normenkader uit de Jeugdwet voldoen. Het Keurmerkinstituut toetst periodiek of we aan deze eisen voldoen.

   

  Basis van ons kwaliteitsbeleid is het normenkader voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit kader omvat de professional, methodieken, organisatie en ketensamenwerking.

   

  Naar website.

 • Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid

  Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid is een CRKBO Geregistreerde instelling. Dit houdt in dat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. We bieden geaccrediteerde opleidingen voor het behalen van de punten voor je beroepsregister.

   

  Naar website.

Onze mensen

Onze medewerkers maken onze organisatie uniek. Met hun expertise, doorzettingsvermogen en passie zetten zij zich iedere dag opnieuw in voor kinderen, jongeren en volwassenen in onveilige situaties.

Missie en Visie

Wij bieden bescherming aan kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Dit doen we onder het motto ‘GRIP op veilig leven’.

Samenwerking

Werken aan een veilige situatie doen we het liefst samen met de cliënt zelf. Om onze cliënten de juiste zorg te kunnen bieden, werkt Regiecentrum Bescherming en Veiligheid daarnaast samen met diverse  ketenpartners.

Publicaties

 • Jaarberichten
 • Folder Veilig Thuis: Samen stoppen we geweld.
 • Ketenpartneronderzoek 2018

Onze organisatie

Wij bieden bescherming aan kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Dit doen we vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een veilig leven zonder geweld.