Bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid werken beroepsgeregistreerde hbo-professionals. Zij hebben kennis en ervaring met vraagstukken rondom veiligheid van kinderen, volwassenen en huiselijk geweld. Als onafhankelijke professionals beoordelen ze continu of ouders/volwassenen de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor een veilige omgeving. Daarbij hebben ze de moed om soms ingrijpende en niet begrepen beslissingen te nemen en door te pakken bij dilemma’s.

Onze medewerkers staan in het beroepsregister voor jeugdprofessionals (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ) en worden ondersteund door gedragswetenschappers, juristen en vertrouwensartsen.

Wij zijn trots op onze medewerkers. Zij maken onze organisatie uniek. Met hun expertise, doorzettingsvermogen en passie zetten zij zich iedere dag opnieuw in voor kinderen, jongeren en volwassenen in onveilige situaties.

Missie en Visie

Wij bieden bescherming aan kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Dit doen we onder het motto ‘GRIP op veilig leven’.

Kwaliteit en Werkwijze

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is vertegenwoordigd binnen het landelijk netwerk Veilig Thuis en bij de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Onze medewerkers en gedragswetenschappers zijn beroepsgeregistreerd bij het SKJ.

Samenwerking

Werken aan een veilige situatie doen we het liefst samen met de cliënt zelf. Om onze cliënten de juiste zorg te kunnen bieden, werkt Regiecentrum Bescherming en Veiligheid daarnaast samen met diverse  ketenpartners.

Publicaties

  • Jaarberichten
  • Folder Veilig Thuis: Samen stoppen we geweld.
  • Ketenpartneronderzoek 2018

Onze organisatie

Wij bieden bescherming aan kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Dit doen we vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een veilig leven zonder geweld.