Wij trainden eerder…

 • Alzheimer café
 • Arlanta, basisonderwijs
 • Basisonderwijs Matthijsje
 • Bernespul, gastouderbureau
 • Carins
 • CBO Tjongerwerven
 • Comenius VSO
 • Connecting Hands
 • CSG Ulbe van Houten
 • CVO Noord Friesland
 • Dienst Noard-West Fryslân
 • Doktersacademie
 • Friese Poort
 • Gastouderbureau Spring
 • Gebiedsteam Ameland
 • Gebiedsteam Fryske Marren
 • Gebiedsteam Harlingen
 • Gebiedsteam Súdwest Fryslân
 • Gebiedsteam Terschelling
 • Gebiedsteam Waadhoeke
 • Gebiedsteams Amaryllis
 • Gebiedsteams DDFK
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Opsterland
 • Huisartsenpraktijk Langs de Linde
 • Huisartsenpraktijk Trynwâlden
 • Humanitas
 • IKC Het Baken Harlingen
 • Interzorg
 • Kinderopvang Tiko
 • Kwadrantgroep
 • MCL geriatrie
 • Mee Friesland
 • Moleman Mental Health
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Nidos, jeugdbescherming voor vluchtelingen
 • PCBO Ferwerderadiel
 • PCBO Leeuwarden
 • Pento, audiologisch centrum
 • Peuteropvang Ferwerderadeel
 • Politie Noord-Nederland
 • Rabobank Achtkarspelen
 • Renn4
 • Samen Veilig Midden Nederland
 • Samenwerkingsverband Speciaal Onderwijs
 • SBO de Wingerd
 • Sinne Kinderopvang
 • St. Maartenschool, Bolsward
 • St. Michaelschool Harlingen
 • Stichting Kinderopvang Friesland
 • Stichting Nije Gaast, basisonderwijs
 • Synaeda, geestelijke gezondheidszorg
 • Thuis-in-opvang
 • Timpaan
 • Tusken de Marren, buurtzorg
 • Villa De Buitenkans, kinderopvang
 • Voor Dag en Dou
 • Woudwijk ZorgadviesWelzo
 • Zorg Intens
 • Zorgboerderij De Buorren
 • Zorgboerderij Hamstermieden
 • Zorgboerderij Hummelhûs
 • Zorgcoöperatie Noord

Wij detacheerden eerder bij…

 • Gebiedsteam gemeente Harlingen
 • Gebiedsteam gemeente Ameland
 • Huisartsenpraktijken
 • Gemeente Noardeast-Fryslân
 • Gemeente Achtkarspelen
 • Gemeente Tytsjerksteradiel
 • Gemeente Sudwest Fryslân
 • Gemeente Fryske Marren
 • Gemeente Leeuwarden – JET