Wat we zoeken

Medezeggenschap dóór jou!

De cliëntenraad van Jeugd- en Gezinsbescherming (onderdeel van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid) zoekt enthousiaste en gedreven vrijwilligers die ons willen komen versterken. Wij hebben plek voor meerdere nieuwe leden. Kom jij ons versterken?

Het doel van de raad?

De raad behartigt de algemene belangen van jeugdigen, hun ouders en/of verzorgers ten tijde van het uitvoeren van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen door respectievelijk de jeugdbeschermers (gezinsvoogden en voogden) en jeugdreclasseerders.

Wat doet de raad?

De raad denkt mee en praat mee over alle onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten die tot haar
achterban behoren. Een belangrijke taak is het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de directie van Regiecentrum over de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de
jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen.
Andere taken zijn:

 • het doorlezen van beleidsstukken;
 • contact maken met de achterban en organiseren van bijeenkomsten;
 • het schrijven van adviezen, jaarplan/werkplan en dergelijke;
 • vergaderen met de directie en Raad van Toezicht;
 • het bijwonen van bijeenkomsten betreffende onderwerpen die van belang zijn voor de achterban en hiervan een verslag maken t.b.v. de leden die niet aanwezig zijn geweest;
 • het zelfstandig kleine projecten oppakken en afronden maar ook het samenwerken binnen een thematische werkgroep.

De raad komt maandelijks bijeen voor een officiële vergadering in Leeuwarden (elke 3e woensdag van de maand). Daarnaast hebben we eens per maand een werkoverleg en kan het zijn dat we voor een thema in werkgroepen bij elkaar komen.

Wat bieden wij?

 • De mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen;
 • Een vrijwilligersvergoeding;
 • Deelname aan trainingen.

Wie zoeken wij?

De raad zoekt vrijwilligers met een kritische, positieve en constructieve houding, die in Friesland wonen en affiniteit hebben met de belangen van de cliënten die tot de achterban van de raad behoren. Wij zijn op zoek naar personen die niet bang zijn om initiatief te tonen, die kunnen communiceren met de leden van de cliëntenraad, met cliënten en met de directie en Raad van Toezicht. Wij zoeken leden die beschikken over een zogeheten helikopterview. Kennis van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen is een pré.

Ben jij?

 • iemand die vanuit een gevoel van maatschappelijke betrokkenheid graag een steentje wil bijdragen
 • communicatief vaardig
 • in staat om:
  – hoofd- van bijzaken te scheiden,
  – vergaderstukken inclusief beleidsstukken door te nemen,
  – jouw kijk op zaken op een respectvolle manier te verdedigen maar ook in staat je te voegen bij de meerderheid,
  – in teamverband te werken, en
  – vertrouwelijk om te gaan met vergaderstukken en andere informatie.

Dan horen wij graag van jou middels een motivatiebrief. Reageer voor 21 oktober 2020 via onderstaande knop.

Meer informatie?