Wat we zoeken

De Cliëntenraad van Jeugd- en Gezinsbescherming bestaat uit (voormalig) cliënten en personen die op enige wijze maatschappelijk betrokken zijn bij de problematiek van de cliënten. Zij behartigt de belangen van alle cliënten en geeft (on)gevraagd advies aan de directie. De raad bestaat uit maximaal 7 leden en komt maandelijks bijeen. Door het onlangs ontstaan van enkele vacatures komt de cliëntenraad graag in contact met personen die de raad willen versterken. Wij zoeken nadrukkelijk ook naar (ex) cliënten.

Wij zoeken kandidaten die:

  • een positief kritische en constructieve houding hebben;
  • affiniteit hebben met de problemen en belangen van de cliënten die tot de achterban van de raad behoren;
  • initiatief tonen, graag inhoudelijk communiceren met de leden van de cliëntenraad, cliënten, CvB/directie en Raad van Toezicht;
  • beschikken over een zogeheten helikopterview;
  • samenwerkingsgericht zijn;
  • kennis hebben van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen is een pré.

Wij bieden:

  • De mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen;
  • Een vrijwilligersvergoeding;
  • Deelname aan trainingen.

Goed om te weten:

Voor deze functie moet je een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overhandigen.

Meer informatie?

Heb je vragen, bel dan met Johan Schagen (06- 229 483 64).
Bereikbaar tussen 13:00 en 17:00 uur of 20.00 – 21.30 uur of kijk op: