Wat we zoeken

Het bevoegd gezag van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid berust bij de tweehoofdig collegiaal functionerende Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid binnen de stichting. Deze vacature is ontstaan omdat het lid Raad van Bestuur met pensioen gaat.

Per 1 januari 2022 zoeken wij een

Lid Raad van Bestuur

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid bevindt zich in een continu veranderende omgeving met een hoge mate van onzekerheid en complexiteit. Dit vraagt van ons dat wij wendbaar zijn en snel en flexibel inspelen op deze voortdurende wijzigende eisen. Na de transitie van 2015 zijn wij er goed in geslaagd om op maat aan te sluiten op de wensen en eisen van de gemeenten met als doel om met elkaar zorg te dragen voor de veiligheid van kinderen, gezinnen en ouderen. Wij werken niet alleen op basis van de cliëntvraag, maar vanuit een maatschappelijke opdracht om te beschermen. Op deze manier onderscheiden wij ons van zorgaanbieders of andere aanbieders van jeugdhulp.

Onze bestuurlijke opdracht is dat al onze medewerkers werken vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op een veilige omgeving onder fysiek en emotioneel geweld. Onze ambitie is dat onze expertise op het gebied van bescherming en veiligheid wordt gezien als een specialisme en dit vraagt van ons dat wij betrouwbaar en innovatief zijn in dit vakgebied. We willen onze organisatie nog steviger extern profileren en zijn daarbij ondernemend en gericht op continuïteit.

Als bestuurder geef je samen met de voorzitter Raad van Bestuur dagelijks leiding aan met name de managers van de verschillende bedrijfsonderdelen. Je bent medeverantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, realisatie en evaluatie van het organisatiebeleid en je geeft daarin het MT een belangrijke rol. Je hebt visie, bent analytisch en strategisch sterk. Je bent intrinsiek gemotiveerd en in jouw handelen zien wij onze visie en ambitie terug en je weet dit om te zetten in resultaten. Je kent de inhoud en problematiek van ons werk en ziet daarin kansen en mogelijkheden om de toekomst van onze jongeren, gezinnen en volwassenen te verbeteren. Je investeert constructief in de samenwerkingsrelatie met de voorzitter Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en weet daar open en gelijkwaardig de dialoog mee aan te gaan. Je werkt als Raad van Bestuur intensief samen. In overleg wordt afhankelijk van je expertise, ervaring en voorkeur de portefeuilleverdeling tussen de beide leden van de Raad van Bestuur vastgesteld.

Wat vragen wij van jou?

Je hebt een academisch werk- en denkniveau. Je bent energiek, reflectief en verbindend in de samenwerking waarbij je ruime en aantoonbare leidinggevende/ bestuurlijke ervaring hebt. Je hebt kennis van en ervaring met het zorglandschap en bent actief werkzaam geweest met samenwerkings- en ketenpartners zoals gemeenten met haar wijk- en gebiedsteams, justitiepartners of politie. Je kent de toekomstige ontwikkelingen in de beschermingsketen en de landelijke programma’s. Je hebt kennis en ervaring met politieke en bestuurlijke verhoudingen van gemeenten en haar (financiële) werkprocessen.

Een belangrijk kenmerk van onze cultuur is de grote betrokkenheid op onze cliënten en we willen onze cliënten een belangrijke rol en stem geven in onze dienstverlening. Met veel passie en betrokkenheid zijn onze medewerkers aan het werk. In onze platte organisatiestructuur ben je zichtbaar aanwezig, communicatief sterk, integer en transparant. Je bent toegankelijk en laagdrempelig voor alle lagen van de organisatie waarbij je gemakkelijk schakelt tussen alle niveaus. Je weet het management in haar kracht te zetten. Je bent pragmatisch en je geeft op heldere en transparante wijze leiding aan teammanagers primair proces en hoofden van ondersteunende diensten. Je zet in op goed werkgeverschap in een professionele werkomgeving waarin je een klimaat en cultuur schept waar alle medewerkers zich kunnen ontwikkelen en verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen.

Naast jouw zorginhoudelijke kant heb je ook gedegen kennis van de bedrijfsvoering, met name het financiële aspect is van belang.

Belangstelling?

Indien je belangstelling hebt voor deze functie dan vragen wij jou dat uiterlijk 16 mei 2021 kenbaar te maken middels een uitgebreide motivatiebrief en CV. De sollicitatiegesprekken vinden op 4 en/of 7 juni a.s. plaats.
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met:

  •  dhr. S. Tuinier, voorzitter Raad van Toezicht, of met
  •  mw. M. Sinot, voorzitter Raad van Bestuur

Beide bereikbaar via het directiesecretariaat 058-2333821 of 058-2333766.

Jouw sollicitatie mag je richten aan dhr. S. Tuinier o.v.v. vacature Raad van Bestuur.
Solliciteren kan via onderstaande knop. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.