Wat we zoeken

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid biedt bescherming aan kinderen, jongeren en volwassen in Friesland. Dit doen we vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een veilig leven zonder geweld. Dagelijks werken bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid bijna 300 mensen aan de bescherming en veiligheid van kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Dat doen we vanuit de volgende onderdelen:

 • Veilig Thuis Friesland: het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kinder- en oudermishandeling. Iedereen kan advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis. Bij signalen van kinder- of ouderenmishandeling of huiselijk geweld doet Veilig Thuis onderzoek.
 • Jeugd- en Gezinsbescherming: voert jeugdbeschermings- en reclasseringsmaatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd.
 • Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid: deelt kennis, expertise en ervaring door het trainen, adviseren en inzetten van professionals.

Over de functie

Als teammanager geef je dagelijks leiding aan een aantal teams Jeugd- en gezinsbescherming. Dit doe je op zodanige wijze dat de kwaliteit van de dienstverlening conform gestelde doelen en wettelijke regelingen gerealiseerd wordt. Daarnaast word je als projectleider ingezet voor verschillende projecten, zoals digitale innovaties, inhoudelijke thema’s of projecten in het kader van het optimaliseren van onze werkprocessen. In bestaande en nieuwe projecten ben jij de aangewezen persoon om je kwaliteiten te tonen. Je pakt deze gemakkelijk op en weet ze succesvol af te ronden.
De teammanager is resultaatverantwoordelijk voor het vraaggericht, effectief en doelmatig functioneren van het team binnen de aangegeven kaders. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het operationele personeelsbeleid. Je geeft sturing en richting aan de uitvoering van de dienstverlening en aan de doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en werkprocessen binnen de jeugd- en gezinsbescherming. Tevens ben je het gezicht naar buiten en aanspreekpunt voor een aantal gemeenten. Samen met je collega teammanagers draag je zorg voor een goede afstemming en aansluiting tussen de verschillende teams.

De medewerkers van Jeugd- en Gezinsbescherming

De jeugd- en gezinsbeschermers hebben als taak het uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen in een justitieel kader aan minderjarigen die bedreigd worden in hun ontwikkeling. Deze bemoeienis heeft een wettelijk verplichtend karakter en vindt onder andere plaats op basis van een uitspraak van de kinderrechter. De jeugd- en gezinsbeschermer oefent in voogdijzaken namens de rechtspersoon het gezag uit c.q. bereidt beslissingen en/of adviezen voor.

Over jou

Je hebt ervaring als integraal manager en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je stijl van leidinggeven laat zich omschrijven als coachend, daadkrachtig, besluitvaardig, energiek, inspirerend en betrouwbaar. Je bent in staat om binnen de teams te sturen op resultaten (zowel kwalitatief als kwantitatief), een goede sfeer en collegiale samenwerking. Je hebt oog voor het potentieel van de medewerkers, stelt hen in staat zichzelf te ontplooien, zelfstandig te opereren en te komen tot verdere ontwikkeling. Vanuit je betrokkenheid met de medewerkers en met wat er speelt binnen het primaire proces, kan je een vertaalslag maken naar het verbeteren van de logistieke financiële processen. In je handelen laat je zien dat je steeds de verbinding hebt met het tactisch en strategisch kader. Je kunt anticiperen op ontwikkelingen en je kunt de afdeling vertegenwoordigen naar externe partijen en de justitiële keten, maar laat de operationele inhoud over aan professionals.

En verder…

 • Heb je een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld Social Work of een bedrijfskundige opleiding);
 • Heb je een afgeronde managementopleiding;
 • Heb je minimaal 3 jaar ervaring in een soortelijke functie;
 • Heb je kennis en ervaring in de jeugdzorg of het sociaal domein.

Houd jij van een veranderende, innoverende werkomgeving? En ben jij een integraal manager, bedrijfskundig onderlegd en een taakgerichte leider? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat bieden wij jou?

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid heeft, naast een fijne en informele werksfeer, meer te bieden:

 • Salaris conform cao-Jeugdzorg, schaal 11 (max. € 4.896,26 bruto per maand) met doorgroei mogelijkheden naar schaal 12 (max. € 5.616,78 bruto per maand);
 • 8,3% eindejaarsuitkering;
 • Een arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar met mogelijkheid op verlenging of omzetting naar vast;
 • Het aantal uur bedraagt 36 uur per week, werkdagen in overleg;
 • Een collectieve zorgverzekering;
 • Aandacht voor werkdruk, werkplezier en de balans werk/privé.

Goed om te weten

 • De vacature wordt intern en extern gepubliceerd en bij gelijke geschiktheid hebben interne medewerkers voorrang;
 • Voor deze functie moet je een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overhandigen;
 • Het opvragen van referenties waarin ook ervaringen met het thema grensoverschrijdend gedrag worden gevraagd n.a.v. het rapport Samson, maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure;
 • De gesprekken vinden plaats op woensdag 16 februari 2022.

Enthousiast en nieuwsgierig?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Hendrika de Vries, lid Raad van Bestuur
Bereikbaar via het directiesecretariaat: T. 058 – 233 38 21 of T. 058 – 233 37 66.

Solliciteren met motivatiebrief en cv kan tot 3 februari 2022 kan via onderstaande knop.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld, delen mag wel