Wat we zoeken

Bij onze gedragswetenschappelijke staf is een vacature ontstaan voor een GZ Psycholoog, met ervaring op het gebied van volwassenen.

Over jou

Je hart ligt bij kinderen, ouders en volwassenen die in een onveilige situatie verkeren en waarbij diverse probleemgebieden en achtergronden spelen. Je hebt kennis van verslavingsproblematiek, psychiatrische, (psycho) emotionele en cognitieve problematiek.
Je weet welke vorm van communicatie het beste aansluit (do’s en don’ts) bij de diverse doelgroepen en problematieken. Je bent een expert die in staat is om op basis van wetenschappelijke kennis en ervaring professionals hierin te adviseren en te coachen. Je adviseert en coacht op een concrete manier waarbij je aansluit bij de leerstijl en de kwaliteiten van de professional. Je werkt zelfstandig en doelgericht met aandacht voor de kwalitatieve en de kwantitatieve aspecten van het werk. Je bent in staat met verschillende (typen) professionals samen te werken waarbij je gevraagd en ongevraagd je expertise inzet. Je werkt planmatig en gestructureerd en bent niet bang je professionele standpunt te formuleren en hieraan vast te houden. Je bent flexibel in het plannen van je afspraken. Je laat je niet snel uit het veld slaan, aangezien de casussen waar je mee gaat werken behoorlijk heftig kunnen zijn. Jij kunt draagvlak creëren en omgaan met weerstand. Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden en je bent stressbestendig. Je kunt goed samenwerken, bent kritisch op jezelf als persoon en je handelen en je staat open voor feedback. Je bent een actieve en professionele teamspeler die hecht aan goede samenwerking en intercollegiale afstemming. Je verslaglegging is beknopt en ‘to the point’ geformuleerd.

Over de functie

Als psycholoog is je hoofdtaak het adviseren en coachen van professionals die werkzaam zijn bij de afdeling Jeugd- en Gezinsbescherming, Jeugdreclassering en/of Veilig Thuis. De doelgroep is kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Onze medewerkers zijn professionals, ze nemen niet zelfstandig alle beslissingen, maar doen dit samen met collega’s en/of gedragswetenschapper. Hierbij wordt – zo nodig – ook een vertrouwensarts betrokken. Het maken van veiligheidsboordelingen en risico taxaties op het gebied van veiligheid is onze ‘core business’. Het is aan de professional om op een professionele wijze een samenwerkingsrelatie aan te gaan met ouders en volwassenen met als doel de veiligheid van kinderen en ouderen te waarborgen. De problematiek van ouders en volwassenen vereist een andere manier van communiceren en stelt hier andere eisen en voorwaarden aan.

Je adviseert vanuit een onafhankelijke positie waarbij je advies niet vrijblijvend is. Je ondersteunt en coacht professionals en toetst achteraf wat de effecten zijn van de besproken route in een proces. In die zin werk je samen, ieder vanuit zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en positie. Je maakt onderdeel uit van het multidisciplinaire team dat samenwerkt in het proces met het systeem. Je legt afspraken en besluiten vast in een digitaal systeem.

En verder…

 • Je beschikt over een afgeronde WO Master Psychologie met afstudeerrichting: Klinische Psychologie;
 • Je bent NIP/BIG of SKJ geregistreerd of je kunt je op korte termijn registeren;
 • Je hebt 2-3 jaar ervaring in een soortgelijke functie (pré);
 • Je kennis van het werken binnen vrijwillig en/of gedwongen kader in de jeugdzorg.

Wat bieden wij jou?

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid heeft, naast een fijne en informele werksfeer, meer te bieden:

 • Een salaris conform cao-Jeugdzorg, schaal 11;
 • 8,3% eindejaarsuitkering;
 • een arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar met kans op verlenging;
 • een contract voor minimaal 28 uur per week, werkdagen in overleg;
 • een collectieve zorgverzekering;
 • oog voor werkdruk, werkplezier en de balans werk/privé;
 • een team van collega’s bestaande uit vertrouwensartsen, orthopedagogen en GZ psychologen dat wordt aangestuurd door een hoofd staf;
 • Een lerende omgeving waarin ontwikkelen en verbeteren centraal staat. Er is ruimte voor scholing, training en begeleiding.

Goed om te weten

 • Voor deze functie moet je een recente verklaring omtrent gedrag kunnen overhandigen (VOG )
 • Het opvragen van referenties waarin ook ervaringen met het thema grensoverschrijdend gedrag worden gevraagd n.a.v. het rapport Samson, maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Enthousiast en nieuwsgierig?

Wij maken graag kennis!
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met:
Rolien Tolsma, Hoofd Staf via 06-22237415 of via de afdeling HR 058-2333883.
Jouw sollicitatie mag je richten aan R. Tolsma en kun je vóór 1 maart 2021 mailen naar:
personeelszaken@regiecentrumbv.nl o.v.v. vacature Psycholoog

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.