Downloads

Onder alle mappen in pdf-formaat.
Deze kunt u bekijken met Foxit Reader.
Dit gratis programma kun je  hier  downloaden.

Cliëntprofielen

Onderzoek Cliëntprofielen 2018

Factsheet cliëntprofielen 2017

Rapport cliëntprofielen 2017

Factsheet clientprofielen 2016

Rapport clientprofielen 2016

Factsheet clientprofielen 2014 en 2015

Rapport clientprofielen 2014 en 2015

Factsheet clientprofielen 2013

 

Veilig Thuis Friesland

Folder: Veilig Thuis Algemeen - Samen stoppen we geweld.

Folder: Ouderenmishandeling - Samen stoppen we ouderenmishandeling.

Folder: Ouders - Samen zorgen we voor een veilig thuis.

Folder: Jongeren - Alles oké? En hoe gaat het thuis?

Folder: Kind - Hoe gaat het met je? En hoe gaat het bij jou thuis? 

Meldcode kaartje 2019

Folder MDCK (Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling)

Signaleringslijst voor mishandeling

Financieel misbruik van ouderen

Wat als (mantel) zorg te veel is

 

Jeugd- en Gezinsbescherming

Ketenpartneronderzoek 2018

Ondertoezichtstelling? Wat kun je verwachten?

Ondertoezichtstelling? Wat kan je verwachten

Jij en de voogdij

U en de voogdij

Jeugdreclassering? Wat kun je verwachten

Jeugdreclassering? Wat kan je verwachten

Jeugdreclassering CRIEM

Jeugdreclassering Harde Kern Aanpak

SAVE  (voor medewerkers Friese wijk- en stadssteams)

Handleiding SAVE-begeleiding

 

Algemene mappen Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Klachten

Privacystatement Veilig Thuis

organogram

 

Expertisecentrum

Klachtenreglement

Leveringsvoorwaarden

Open aanbod 2019

 

Jaarverslagen

Jaarbericht 2018 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarverslag 2018 Klachtencommissie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarverslag 2017 Klachtencommissie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarbericht 2016 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarverslag 2016 klachtencommissie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarbericht 2015 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarverslag 2015 klachtencommissie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jaarverslag 2015 klantenraad Regiecentrum Bescherming en Veiligheid 

Jaarbericht 2014 Bureau Jeugdzorg Friesland

Jaarverslag 2014 klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Friesland

Jaarverslag 2014 cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Friesland

Jaarverslag 2018 Cliëntenraad Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

 

Reglementen

Gedragscode

Klachtenregeling

Privacyreglement Regiecentrum Bescherming en Veiligheid [Landelijk vastgesteld voor gecertificeerde instellingen (GI)]

  

Pedagogische visie

Model

 

Regels beeld- en geluidsopnamen (deurklanten) 

Regels voor maken van beeld- en geluidsopnamen

Verklaring voor het maken van beeld- en geluidsopnamen

 

Aanbod trainingen en scholingen

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten met kinderen en personen werken

 

Media

Visie Magazine 2019: 'Huiselijk geweld raakt ons allemaal'

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl