Huiselijk geweld

Geweld Thuis
Kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld; het stopt nooit vanzelf. Tegen al deze vormen van geweld in huiselijke kring kunt u iets doen, hoe moeilijk dat ook is.
Op deze website vindt u meer informatie. Hoe kunt u de signalen herkennen en actie ondernemen. Iedereen verdient het om zich veilig te voelen in zijn eigen huis.

Veilig Thuis Friesland is 24/7 te bereiken via telefoonnummer
0800 - 2000 (gratis)Wat is huiselijk geweld?
De term 'huiselijk geweld' verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en (huis)vrienden.

Bij huiselijk geweld is meestal sprake van machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de pleger.
Het geweld kan zowel lichamelijk, seksueel als psychisch zijn.

undefined

Slachtoffers
In Nederland wordt jaarlijks maar liefst een miljoen mensen slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer.

Wat zijn signalen?
Mishandeling is moeilijk te zien. Er zijn verschillende signalen die u kunnen opvallen. Denk bijvoorbeeld aan stil en teruggetrokken gedrag. Of juist heel druk gedrag of schrikken van een aanrakingen. Iemand die vaak verwondingen heeft en daar ongeloofwaardige verklaringen voor geeft. Maar denk ook een onverzorgd uiterlijk, vieze, kapotte kleren en ongewassen haren en lichaam.
Ouders die tegen hun kind schreeuwen en vaak negatieve dingen zeggen over hun kind. Een partner van iemand die u nooit buiten ziet. Iemand die angstig, schrikachtig of depressief is. Een oudere die er slecht verzorgd uitziet, die blauwe plekken op vreemde plaatsen heeft of somber en lusteloos gedrag vertoont. Of angstig en schrikachtig is. Iemand die onderdanig is naar zijn verzorgende.

Dit kunnen allemaal signalen zijn en het zijn slechts voorbeelden. Ga op uw gevoel af als u denkt dat er iets niet klopt. Bel voor deskundig advies met Veilig Thuis Friesland.

Kijk ook eens op de site: huiselijkgeweld.nl

 

 

 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl