Kindermishandeling

Wat is kindermishandeling?
Bij kindermishandeling wordt meestal gedacht aan slaan en blauwe plekken. Maar ook pesten, kleineren, dreigen met geweld of onvoldoende aandacht of verzorging geven is kindermishandeling. 

Net als seksueel misbruik of getuige zijn van huiselijk geweld.

Jaarlijks hebben meer dan 100.000 kinderen in Nederland te maken met kindermishandeling. Variërend van lichte tot zware mishandeling. Jaarlijks sterven er 50 kinderen aan kindermishandeling. Dit is één kind per week.

Je kunt bellen met Veilig Thuis. Ook als je twijfelt. Je hoeft je naam niet te noemen als je belt.

Het gratis telefoonnummer is 0800 - 2000
(24 uur, 7 dagen per week)


undefined


Kinderen vinden het vaak moeilijk om over dergelijke ervaringen te praten. Dit heeft te maken met schuld, schaamte en verantwoordelijkheid naar het hele gezin. Zij hebben ook vaak de woorden (nog) niet om het te beschrijven.U bent werkzaam met kinderen en daarom een belangrijke doelgroep in de signalering.

Elk signaal is een kans
- Niets doen maakt u medeverantwoordelijk
- Een mishandeld kind is afhankelijk van derden

Wat er precies wordt verstaan onder kindermishandeling is vastgelegd in de Jeugdwet.

Op de site van het Nederlands Jeugd instituut staat veel informatie zoals de officiële definitie, vormen en cijfers.

Op de site Kindermishandeling staat informatie over kindermishandeling voor kinderen en ouders (georganiseerd op leeftijd van de bezoeker).

Op de site van de Rijksoverheid staat beleidsinformatie en nieuws en vind je beantwoording van Kamervragen over het onderwerp kindermishandeling. 

Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets. Lees hier meer. 

 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl