Klachten

Heeft u een klacht?

Ben je niet tevreden over de manier waarop de medewerker van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid met je omgaat? Praat hier dan eerst over met hem en in het geval van zijn leidinggevende erbij. Als je er niet uitkomt, dan kun je een klacht indienen. Hoe je dat doet, staat in de  folder Klachten  van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Meer informatie vind je ook in de  Klachtenregeling.

Ondersteuning bij klachten | onafhankelijke vertrouwenspersoon

Voor ondersteuning bij het indienen van een klacht, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

In opdracht van alle Nederlandse gemeenten voert het  Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg  (AKJ) vanaf 2015 het vertrouwenswerk jeugdzorg uit.
Neem contact op met 088 555 1000 of  www.akj.nl .

In de provincie Friesland voert Zorgbelang  Fryslân  (in onderaannemerschap) het onafhankelijke vertrouwenspersonenwerk voor  alle zorggebruikers  binnen de provincie Friesland uit. Met ruim 90 hoofdpersonen- en patiëntenverenigingen zijn alle Friese burgers vertegenwoordigd.
Voor meer informatie en contactgegevens kun je terecht op  www.zorgbelang-fryslan.nl .
Of bel 085 483 24 33.

Als u vindt dat een werknemer zich niet bezig houdt met de beroepscode, dan kunt u een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht. Klik hier voor meer informatie.

 

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl