Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Video: Verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
(bron: Rijksoverheid)

Doel Meldcode
Het doel van de wet Meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode biedt een concreet 5 stappenplan dat professionals ondersteunt bij het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hoe werkt de meldcode?
Vanaf januari 2019 geldt de verbeterde meldcode. Het is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De 5 stappen uit de ‘oude’ meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 zijn aangepast. Klik hier voor de nieuwe meldcode.

Wanneer gebruik je de meldcode?
De gezondheidszorg; onderwijs; kinderopvang; maatschappelijke ondersteuning; jeugdhulp en/of justitie doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Advies of hulp nodig?
Bel Veilig Thuis Friesland
0800 – 2000 (gratis) 24/7
Bij acuut gevaar bel 112!

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl