Professionals (zorgmeldingsformulieren)

Meldcode
De meldcode geeft informatie en advies voor professionals die in het dagelijks werk te maken hebben met kinderen en ouders. Het doel van de wet meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode biedt een concreet 5 stappenplan dat professionals ondersteunt bij het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie over de meldcode en het vijf stappenplan kunt u hier vinden.

Zorgmeldingsformulieren
Klik hier om het meldingsformulier kindermishandeling/huiselijk geweld te downloaden.
Klik hier om het meldingsformulier ouderenmishandeling te downloaden.

Regionaal zorgaanbod
In Friesland werken 24 Friese gemeenten samen bij het inkopen van specialistische Jeugdhulp in Friesland. Dit is een link naar het regionale ingekochte zorgaanbod. Deze link is te gebruiken door wijk- en gebiedsteams.

Contact
Wilt u als professional rechtstreeks in contact komen met een van de medewerkers van Veilig Thuis Friesland? Bel dan telefoonnummer 0800 - 2000 (gratis, 24/7).

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl