Professionals (zorgmeldingsformulieren)

Meldcode
De meldcode geeft informatie en advies voor professionals die in het dagelijks werk te maken hebben met kinderen en ouders. Het doel van de wet meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode biedt een concreet 5 stappenplan dat professionals ondersteunt bij het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie over de meldcode en het vijf stappenplan kunt u hier vinden.

Zorgmeldingsformulieren
Klik hier om het meldingsformulier kindermishandeling/huiselijk geweld te downloaden.
Klik hier om het meldingsformulier ouderenmishandeling te downloaden.

Menukaart Jeugdhulp
In Friesland werken 24 Friese gemeenten samen bij het inkopen van specialistische Jeugdhulp in Friesland. Dit is een link naar de zogenaamde Menukaart Jeugdhulp. Dit is een overzicht van het aanbod dat provinciaal is ingekocht. De menukaart is te gebruiken door wijk- en gebiedsteams.

Zeventien meest gestelde vragen door professionals
> Hoe ziet een advies van Veilig Thuis Friesland eruit?
> En melden, wat houdt dat dan in?
> Kan ik anoniem melden?
> Hoe ziet het onderzoek van Veilig Thuis Friesland eruit?
Lees hier het antwoord op deze en alle 13 andere vragen.

Contact
Wilt u als professional rechtstreeks in contact komen met een van de medewerkers van Veilig Thuis Friesland? Bel dan telefoonnummer 0800 - 2000 (gratis, 24/7).

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl