Beeld- en geluidsopnamen

Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland (hierna Regiecentrum) staan het maken van een geluidsopname (voor beeldopnamen gelden aanvullende regels) toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen.

  • De cliënt vraagt van te voren toestemming voor het maken van een beeld - of geluidsopname.
  • De cliënt verstrekt aan Regiecentrum een kopie van de opnamen als deze dat wenst (of vice versa als Regiecentrum de opnamen maakt).
  • De cliënt en Regiecentrum knippen of plakken niet in een beeld- of geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  • De cliënt en Regiecentrum verstrekken geen beeld- of geluidsopnamen aan derden en maken geen beeld- of geluidsopnamen openbaar.

Klik hier voor de volledige tekst van de spelregels over het maken van beeld- en geluidsopnamen. Klik hier voor de verklaring.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl